– Polacy na Wyspach to grupa ciężko pracująca i tylko mały odsetek tych osób pobiera zasiłki. Profil polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii ma charakter zarobkowy, co oznacza, że ludzie ci skupiają się na pracy. Zmiany w polityce socjalnej Londynu nie będą zatem miały dla nich dużego znaczenia.

Czy po „Brexicie” polscy emigranci zaczną masowo wracać do kraju?

WIDEO