"Na mocy aneksu strony postanowiły, że w związku z przekazywaną wykonawcy dokumentacją zamawiającego, powodującą zwiększenie ilości tonażu konstrukcji stalowych, szacunkowa wartość realizacji kompletnego zakresu przedmiotu umowy oraz wykonania wszystkich zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy zostaje zwiększona ze 180 mln zł netto do 210 mln zł netto. Z wymienionej kwoty na Kopex przypada 106 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem umowy jest "Dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku maszynowni, kotłowni, bunkrowni, LUVO, SCR, montaż bunkrów węglowych, podniesienie i ułożenie zdmuchiwaczy parowych" z przeznaczeniem dla Bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto realizowanego dla Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II w Jaworznie".

Umowa weszła w życie 13 stycznia 2016 r.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)