"Strategia 2016-2018 została zdefiniowana jako strategia budowania potencjału dalszego wzrostu oraz wzmocnienia pozycji rynkowej" - czytamy w komunikacie.

Zadania strategiczne w zakresie perspektywy finansowej to:

- Pozyskanie zamówień powyżej 1 mld zł;

- Średnioroczna sprzedaż zewnętrzna na poziomie 1,1 mld zł;

- Wzrost rentowności netto do 5%, podano dalej.

W perspektywie rynku zadania strategiczne są następujące:

"- Utrzymanie udziału w rynku dotychczasowych produktów i kompleksowych instalacji elektroenergetycznych.

- Zwiększenie udziału w rynku kompletnych obiektów w energetyce oraz przemyśle.

- Rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych i zwiększenie udziału eksportu w przychodach spółki" - czytamy dalej.

Elektrobudowa planuje także - w ramach perspektywy eksportu - wzrost wartości zamówień na rynkach rosyjskojęzycznych, na rynkach bliskowschodnich oraz wejście na rynki Europy Południowo-Wschodniej.

Planowane są także "inwestycje w rozwój produktowy i rozszerzenie produkcji o urządzenia zwiększające standard i jakość produktów", a także "przygotowanie organizacji do przeprowadzenia akwizycji w celu uzupełnienia i rozszerzenia oferty".

"Jako firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych, kompleksowych i kompletnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektroenergetycznym i przemysłowym dążymy do:

- zwiększenia efektywności operacyjnej i utrwalenia pozycji na rynku krajowym;

- zwiększenia udziału spółki w rynku kompletnych obiektów w energetyce oraz przemyśle i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w tym segmencie;

- zwiększenia udziału działalności eksportowej w przychodach spółki i rozwinięcia działalności na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej w komunikacie.

Strategię opracowano w oparciu o następujące założenia:

- wzrost PKB w przedziale 3,6-3,8% rocznie;

- wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu 6,6% w 2018 roku;

- inflacja ok. 2% rocznie;

- wzrost zużycia energii elektrycznej 1,5% rocznie;

- spadek kursu USD do poziomu 3,57 zł w 2018 roku;

- spadek kursu EUR do poziomu 4,09 zł w 2018 roku.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz udownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2015 r. jej przychody wyniosły 1,24 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)