"Przedmiotem pierwszych siedmiu umów (pakiety od 1 do 7) jest wykonywanie przez Konsorcjum na rzecz PSE S.A. prac eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE S.A., zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez Oddział PSE S.A. w Katowicach" - czytamy w komunikacie.

Na wynagrodzenie składają się: wynagrodzenie łączne za wykonanie oględzin linii jednotorowych i dwutorowych dla planowanej liczby zabiegów, które wynosi 2 453 456 zł, wynagrodzenie łączne za wykonanie zabiegów eksploatacyjnych dla planowanej liczby zabiegów, które wynosi 3 901 100 zł oraz wynagrodzenie za wykonanie zabiegów eksploatacyjnych rozliczanych kalkulacją lub kosztorysem powykonawczym, które wynosi 3 177 278 zł. Termin realizacji umów to 31 grudnia 2019 r., podano również.

Spółka informowała wcześniej o wyborze oferty Elektrotimu jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez PSE w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A." (obszar zarządzany operacyjnie przez Oddziały PSE w Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy), z ceną netto w wysokości łącznej 22,86 mln zł za pakiety od 1 do 13 i od 15 do 17.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)