"Powyższa decyzja wynika z braku zamiaru emitowania w najbliższym okresie przez bank dalszych podporządkowanych obligacji w ofertach publicznych na podstawie prospektu. Dla uniknięcia wątpliwości, zarząd banku potwierdza, że decyzja wskazana w niniejszym raporcie nie oznacza utraty ważności przez program, ma zaś na celu doprowadzenie do wygaśnięcia ważności prospektu" - czytamy w komunikacie.

Alior wyemitował w ramach programu obligacje na łącznie 220 mln zł w ramach dwóch serii w I półroczu.

Pod koniec ub.r. rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)