"Intencją stron jest zawarcie długoterminowej umowy na dostawę węgla do elektrowni Ostrołęka C, co przyczyni się do zagwarantowania wymaganej rentowności projektu budowy i eksploatacji elektrowni Ostrołęka C, jako jednego z elementów uzasadnienia biznesowego decyzji o budowie tej elektrowni" - czytamy w komunikacie.

Spółki zamierzają zawrzeć umowę na dostawy węgla dla elektrowni Ostrołęka C (około 2 mln ton rocznie, przez 30-40 lat). W umowie będą opierać się na formule cenowej zakupu węgla pozwalającej zapewnić wymaganą rentowność projektu oraz dokonać podziału przyszłych korzyści z mechanizmów rynkowych i regulacyjnych dedykowanych energetyce konwencjonalnej, takich jak rynek mocy lub przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, pomiędzy strony umowy, podano także.

Założono, że zawarcie umowy na dostawę węgla dla Ostrołęki B (ok. 1 mln ton rocznie) pozwoli na zapewnienie stabilnych, długoterminowych dostaw węgla po korzystnej cenie, opartej o bieżące ceny rynkowe.

"Sektor energetyczny Polski w najbliższych dekadach będzie oparty głównie na węglu. Stabilne dostawy od wiarygodnego dostawcy pomogą nam urentownić inwestycję w Ostrołęce, a naszemu partnerowi zapewnią długofalowo rynek zbytu" - powiedział prezes Energi Dariusz Kaśków, cytowany w komunikacie.

"Zawarta umowa jest początkiem długofalowej współpracy pomiędzy Energą a PGG. W szerszym horyzoncie czasowym zapewnia PGG stabilność odbiorów węgla oraz pozwala na długoterminowe zaplanowanie procesów inwestycyjnych związanych z produkcją" - dodał prezes PGG Tomasza Rogala, także cytowany w komunikacie.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

Polska Grupa Górnicza to spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. Jej udziałowcami są uczestnicy koncentracji, Węglokoks oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. PGG nie jest kontrolowana przez żadnego z akcjonariuszy.

(ISBnews)