"Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta nie później niż do dnia 20 maja 2019 r., pod warunkiem zawieszającym wejścia w życie do tego czasu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego spółce zależnej realizację na nieruchomości inwestycji mieszkaniowej zgodnej z jej planami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Spółka zależna planuje realizację na nieruchomości projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 279 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) ok. 12 tys. m2, podano również.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2015 roku Murapol sprzedał 2 400 mieszkań.

(ISBnews)