"Ponadto zarząd informuje, iż nie skorzystał z prawa do zmiany ostatecznej liczby akcji oferowanych. Wobec powyższego ostateczna liczba akcji oferowanych jest zgodna z liczbą podaną w opublikowanym prospekcie i wynosi 15 000 000 akcji serii B, w tym:

- 2 000 000 akcji serii B w transzy detalicznej oraz

- 13 000 000 akcji serii B w transzy instytucjonalnej" - czytamy w aneksie do prospektu.

Spółka podała dziś wcześniej, że w zakończonym wczoraj procesie budowy księgi popytu w pierwszej ofercie publicznej Celon Pharma inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji spółki za ponad 1,5 mld zł. Celon Pharma liczyła na pozyskanie z oferty ok. 245 mln zł. W samej transzy detalicznej prawie 2,5 tys. inwestorów złożyło zapisy o wartości ponad 180 mln zł.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno­sprzętowe.

(ISBnews)