"Geotrans w 2016 roku osiąga nienotowaną w blisko 10-letniej historii dynamikę wzrostu skali biznesu. Realizacja bieżących kontraktów, jak i nasza ocena sytuacji rynkowej w kolejnych miesiącach pozwalają nam zaprezentować prognozę istotnego dla oceny spółki zysku operacyjnego w wysokości 4,6 mln zł. Będziemy zadowoleni z osiągnięcia takiego rezultatu, choć potencjalne możliwości grupy kapitałowej nie wykluczają wyższych rezultatów" - powiedział prezes Geotrans Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie.

Geotrans nabył pakiet większościowy Kompanii Elektrycznej w czerwcu br. Firma oferuje usługi projektowe oraz dostarcza zintegrowane rozwiązania z zakresu elektryki, teletechniki oraz automatyki.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)