"Zgodnie z obecną treścią oferty, termin przyjmowania zapisów na akcje został przedłużony do dnia 3 października 2016 r. W związku z powyższym przewidywany termin rozliczenia akcji bez rozliczenia pieniężnego został określony na dzień 6 października 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Poprzednio przewidywany termin rozliczenia nabycia akcji wyznaczono na 5 października.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży pozostał bez zmian (30 września), podobnie jak przewidywany termin zapłaty za akcje nabyte przez spółkę w ramach oferty sprzedaży (rozliczenie pieniężne - IV kwartał 2017 r.).

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)