"Przedmiotem wskazanej umowy jest dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej (znak: 17/4/12/16). Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostaw strony określiły na dzień 30 listopada 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

RCZSiUT jest jednostką organizacyjną podległą ministrowi obrony narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Systemów Informacyjnych MON (ISI).

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)