"Postępowanie prowadzone jest przez dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r." - czytamy w komunikacie.

W protokole zawarto ocenę prowadzonych przez emitenta rejestrów zakupów i sprzedaży za okres od lipca do grudnia 2011 r., w której zarzucono spółce nienależytą staranność w weryfikacji trzech kontrahentów i w konsekwencji zakwestionowano rzetelność części dokumentów, podano również.

"Protokół jest dokumentem urzędowym, który nie rozstrzyga sprawy. Niemniej jednak w przypadku przyjęcia ustaleń protokołu w decyzji dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, a następnie utrzymania tej decyzji przez organ odwoławczy, powyższe może skutkować obowiązkiem uiszczenia przez emitenta zaległości podatkowej w wysokości 20 492 282,23 zł za wyżej wskazany okres" - czytamy dalej.

Spółka nie zgadza się z ustaleniami protokołu i zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do wniesienia zastrzeżeń oraz podejmie wszystkie możliwe kroki prawne mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia wyżej opisanych ustaleń, zaznaczono w informacji.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)