"Zarząd spółki rekomenduje radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 16 listopada 2016r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 1 grudnia 2016r." - czytamy w komunikacie.

Pod koniec ub.r. przedstawiciele zarządu Skarbiec Holding deklarowali, że spółka chce utrzymać w roku obrotowym politykę dywidendy, która zakłada wypłatę 100% jednostkowego zysku akcjonariuszom.

W listopadzie 2015 r. akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie kwoty 21,28 mln zł na dywidendę, czyli 3,12 zł na akcję.

Skarbiec Holding odnotował 12,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2015/16 (od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016) wobec 26,93 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015/16 r. wyniósł 21,03 mln zł wobec 21,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

(ISBnews)