"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte we wrześniu 2016 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 24,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku o około 10,7%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - wrzesień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 230,9 mln zł i była wyższa o około 18,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 15,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku o około 11,4 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - wrzesień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 150,4 mln zł i była wyższa o około 17,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec sierpnia 2016 roku wyniosła 28,9 tys. m2 i była wyższa o 7,6% od powierzchni sprzedaży detalicznej we wrześniu 2015 roku.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. W 2015 r. spółka miała 518 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)