"Podmiotem nabywającym wszystkie akcje objęte wezwaniem jest wyłącznie Kaps Investment. W wyniku wezwania podmiot nabywający łącznie z posiadanymi obecnie 6 954 387 akcjami zamierza osiągnąć 8 095 848 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki […], uprawniających do 98,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Z kolei w wyniku wezwania wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 8 195 848, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Zapisy potrwają od 27 października do 10 listopada. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 14 listopada, przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji to 16 listopada.

"Docelowo, zamiarem wzywających jest zniesienie dematerializacji akcji spółki i wycofanie ich z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW" - podano również.

W połowie sierpnia walne TelForceOne zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji spółki.

W połowie lipca w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TelForceOne, ogłoszonym przez Kaps Investment i Sebastiana Sawickiego, zostały zawarte transakcje, których przedmiotem było 2 139 284 akcji.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne centrum dystrybucyjno-logistyczne.

(ISBnews)