"Na koniec czerwca 2016 roku 33 kasy i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy w "Raporcie o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec I półrocza 2016 roku".

Na koniec czerwca 2016 r. działalność prowadziły 42 kasy (spadek o 6 wobec końca 2015 r.: SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna zostały przejęte przez bank, a działalność SKOK Kujawiak i SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka została zawieszona; ponadto w lipcu br. zawieszona została działalność kolejnej kasy -SKOK Skarbiec), podano w materiale.

"Na podstawie analizy danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec czerwca 2016 r. stwierdzić należy, że sytuacja sektora SKOK była nadal bardzo trudna. Fundusze własne - obliczone zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - na koniec czerwca 2016 r. wynosiły 429,2 mln zł i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 94,8 mln zł. Spadek ten nastąpił pomimo objęcia i opłacenia w niektórych kasach udziałów nadobowiązkowych przez Kasę Krajową" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Banki czeka teraz hipoteczna próba

Uwzględniając dodatkowo wyniki inspekcji przeprowadzonych dotychczas w kasach przez UKNF oraz wnioski z prowadzonego nadzoru analitycznego, wartość funduszy niektórych kas powinna być istotnie obniżona, a ich łączna wartość w całym sektorze prezentowana na poziomie nie wyższym niż (-) 12 mln zł (wedle szacunków korekty powinny być dokonane na poziomie co najmniej (-) 441,2 mln zł), podano także.

Współczynnik wypłacalności sektora SKOK na koniec czerwca 2016 r. prezentowany był w wysokości 4,18%, a po uwzględnieniu wyników inspekcji oraz wniosków z prowadzonego nadzoru analitycznego jego wartość obniżyłaby się do (-) 0,12%, podał także UKNF. 

>>> Czytaj też: Będzie powtórka z Lehman Brothers? Oto prawdziwe problemy Deutsche Banku