Termomodernizacje budynków należących do spółdzielni mieszkaniowych były najczęściej współfinansowanymi przez Bank Ochrony Środowiska proekologicznymi inwestycjami na terenie Wielkopolski. BOŚ wspierał także i inne projekty - w tym zakup pojazdów do zbiórki odpadów czy modernizację przyzakładowej oczyszczalni ścieków.

Po proekologiczne inwestycje coraz chętniej sięgają też klienci indywidualni. Podobnie jak w przypadku większych przedsięwzięć, duże znaczenie mają preferencyjne warunki finansowania. Na terenie Wielkopolski kredyty takie udzielane są przez Bank Ochrony Środowiska m.in. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku 88% sfinansowanych dzięki tym kredytom przedsięwzięć dotyczyło zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz zakupu i montażu urządzeń fotowoltaicznych czy pomp ciepła, podano także w materiale.

W dużej mierze klienci korzystali też z bankowej oferty kredytów hipotecznych przeznaczonych na budowę domu o niższym zużyciu energii, w tym kredytów udzielanych we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tzw. domy NF40 i NF15.

"Środki na proekologiczne przedsięwzięcia pochodziły zarówno z funduszy krajowych, w tym programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków bankowych. Atutem kredytów udzielanych we współpracy z WFOŚiGW są dopłaty Funduszu do odsetek (dla przedsiębiorców) i do kapitału (dla klientów indywidualnych), natomiast oferowane przez bank kredyty wyróżniają się na przykład relatywnie długim okresem finansowania" - powiedziała główny ekolog BOŚ Anna Żyła, cytowana w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)