"Dzięki wsparciu BOŚ od 1991 r. do połowy 2016 r. zrealizowano ponad 58 tys. inwestycji o wartości przekraczającej 48,5 mld zł. Wartość udzielonych w tym czasie przez Bank kredytów proekologicznych sięgnęła 17,9 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z nową Ramową Strategią Rozwoju BOŚ na lata 2016-2020, działania banku w dalszym ciągu będą koncentrować się wokół rozwiązań przyjaznych otaczającemu nas środowisku, wspierać przedsięwzięcia klientów korporacyjnych i indywidualnych, a w efekcie wypełniać unikalną, proekologiczną misję. Chcemy być najlepszym partnerem na rynku w szukaniu nowych sposobów finansowania przedsięwzięć oraz dostarczaniu gotowych produktów w zakresie ochrony środowiska" - powiedział p.o. prezesa banku Stanisław Kluza, cytowany w najnowszym Raporcie Ekologicznym BOŚ.

Bank uczestniczył w szeregu projektów indywidualnie, jak i w konsorcjach. Aktywnie angażował się także w przedsięwzięcia zmieniające obraz polskich miast - tylko w ramach Inicjatywy Jessica w trzech regionach: woj. zachodniopomorskim, pomorskim i śląskim. Bank podpisał 50 umów pożyczek Jessica, współfinansując projekty miejskie o wartości przekraczającej 1,2 mld zł, podano także.

Bank podkreśla, że jego działalność na rynku przedsięwzięć proekologicznych wyróżnia ścisła współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest wiodącym akcjonariuszem banku oraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"W 2015 r., jak czytamy w najnowszym raporcie ekologicznym BOŚ, w ramach współpracy z NFOŚiGW bank był zaangażowany m.in. w realizację programów priorytetowych, skierowanych do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak również małych i średnich przedsiębiorców. W 2015 r., we współpracy z NFOŚiGW, bank udzielił ponad 2200 kredytów o łącznej wartości blisko 71 mln zł" - czytamy dalej.

Równie ważna była współpraca z WFOŚiGW. Co istotne, kredyty udzielane we współpracy z wojewódzkimi funduszami przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które wypełniają założenia regionalnej polityki ekologicznej. Dlatego w każdym z województw warunki kredytów są inne, zróżnicowane co do dostępnej formy dofinansowania. Współpraca z WFOŚiGW zaowocowała w BOŚ w 2015 r. zawarciem blisko 1700 umów kredytowych na łączną kwotę przekraczającą 57 mln zł, podsumował BOŚ Bank.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)