"Zarówno spółka jak i konsorcjum podtrzymują swoje poprzednie stanowisko co do niezasadności roszczeń PGNiG zgłaszanych w ramach kontraktu PMGW" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu 2014 r. PBG otrzymało od PGNiG oświadczenie o odstąpieniu od umowy o realizację tej inwestycji. W oświadczeniu zamawiający zażądał kary umownej w wysokości 133,4 mln zł, tj. 10% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy. Odpowiedzialność członków konsorcjum jest solidarna. Udział PBG w konsorcjum wynosi 42,38%.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)