"Spółka dokona wykupu obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą obligację świadczenie pieniężne równe sumie wartości nominalnej obligacji, odsetek w wysokości 1,46 zł brutto za 1 obligację oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii w wysokości 0,50 zł brutto na 1 obligację. […] Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW. Wykupione obligacje zostaną umorzone" - czytamy w komunikacie.

Wykup obligacji związany jest z planowanym rozpoczęciem przez spółkę realizacji kolejnego etapu inwestycji "Brzozowy Zakątek" w Warszawie i sprzedażą lokali w ramach tej inwestycji. Przedmiotowa inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka, stanowiąca obecnie część zabezpieczenia obligacji, podano również.

Obligacje zostały wyemitowane 13 lutego 2015 r., a pierwotny termin zapadalności przypadał na 13 lutego 2018 r.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)