"Jesteśmy zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji. Pozyskane środki zapewniają grupie Everest Finanse komfortową bazę kapitałową przed okresem największej aktywności sprzedażowej, która zwyczajowo przypada na IV kwartał roku. Łączna wartość wyemitowanych przez grupę obligacji wzrosła do 125 mln zł, co wskazuje na zaufanie inwestorów do obranej przez grupę Everest Finanse strategii" – powiedział prezes Everest Capital Andrzej Dworczak, cytowany w komunikacie.

Everest Capital wyemitował 3,5-letnie o zmiennym oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse oraz poręczeniami spółek Everest Finanse oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. S.A., podano także.

"Długa obecność na rynku pożyczkowym, dobra sytuacja finansowa grupy Everest Finanse oraz strategia obrana przez zarząd spółki przekonały inwestorów do inwestycji w kolejną serię obligacji spółki. Inwestorzy docenili również pełną transparentność grupy, w tym kwartalną weryfikację sprawozdań finansowym przez biegłego rewidenta, co jest niezwykle rzadko spotykane na rynku obligacji" – dodał menadżer w Domu Maklerskim Navigator odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych Mateusz Mucha.

Everest Capital to spółka zależna Everest Finanse, działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

(ISBnews)