Zysk operacyjny wyniósł 7,71 mln zł wobec 7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 984,53 mln zł w 2016 r. wobec 1 034,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 5,57 mln zł wobec 3,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.

(ISBnews)