"Na podstawie ugody spółka przekaże Elektrobudowie kwotę w łącznej wysokości 26,5 mln zł, na którą składa się:
1. wynagrodzenie za prace zrealizowane przez Elektrobudowę w ramach kontraktu przelane przez zamawiającego na rachunek bankowy spółki wskazany w umowie o zamówienie publiczne, w kwocie 24,8 mln zł,
2. kwotę pociągniętą przez emitenta z regwarancji wystawionej na zlecenie Elektrobudowy, na kwotę 1,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

ZUE informuje, że dysponuje środkami niezbędnymi do uregulowania tych kwot, a ich przekazanie nie będzie miało wpływu na wynik finansowy spółki.

Jednocześnie strony zobowiązały się do współdziałania celem zakończenia spornych kwestii z zamawiającym (MPK Poznań) i ostatecznego rozliczenia kontraktu, które w ocenie zarządu spółki nie będzie miało negatywnego wpływu na wynik finansowy w przyszłości, podano również.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)