"Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11 298 298,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z dochodzonej przez powodów kwoty w wysokości 207 530 327 zł, uznając, iż nie było podstaw do obciążenia powodów karą umowną i potrącenia jej z należnego wynagrodzenia za wykonanie robót" – czytamy w komunikacie.

Wyrok nie jest prawomocny. Spółka będzie analizować treść wydanego wyroku pod kątem możliwości wniesienia apelacji, podano także.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku.

(ISBnews)