"Na gruntach prywatnych będą realizowane dwie nowe inwestycje Ciech Vitrosilicon S.A. w Żarach i BA Glass Poland sp. z o.o. w Sierakowie. Łączne efekty tych inwestycji to co najmniej 60 nowych miejsc pracy, 353 utrzymane etaty i nakłady w wysokości 156,8 mln zł" - czytamy na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt rozporządzenia przewiduje włączenie w granice strefy gruntów o łącznej powierzchni 68,8554 ha. W efekcie powierzchnia KSSSE wyniesie 1 936,9046 ha.

"Proponowana zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 2 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 556 mln zł" - czytamy dalej.

Maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu oszacowanych kosztów wynosi ok. 221 mln zł.

(ISBnews)