Zysk operacyjny wyniósł 7,04 mln euro wobec 0,66 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,84 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 4,55 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 10,24 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,58 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 21,88 mln euro w porównaniu z 49,39 mln euro rok wcześniej.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)