"Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,50 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 691 305. Jednocześnie NWZ ustaliło dzień dywidendy na 12.12.2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 28.12.2016 r." - czytamy w komunikacie.

AC SA jest producentem elementów instalacji gazowych i elektroniki do pojazdów. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. W 2015 r. AC SA miało 166,73 mln zł przychodów.

(ISBnews)