"Liczba obligacji objętych subskrypcją: 15 000 obligacji na okaziciela serii O [...] Liczba obligacji serii O, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8 885; [...] Zapisy na obligacje serii O złożyło 41 inwestorów" - czytamy w komunikacie.

Działalność Onico skupia się na sprzedaży oleju napędowego, biodiesla oraz gazu LPG. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)