"Nowa prognoza wynosi:
- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 25 170 tys. zł;
- Skonsolidowany zysk netto: 5 090 tys. zł;
- Skonsolidowany EBIT: 6 284 tys. zł;
- Skonsolidowana EBITDA: 6 497 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

Pod koniec ub.r. Orion Investment zakładał, że w 2016 r. wypracuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 33,735 mln zł, skonsolidowany zysk netto 9,33 mln zł, EBIT 11,619 mln zł i EBITDA 11,769 mln zł.

"Decyzja została podjęta na podstawie analizy wyników realizowanych przez spółki grupy kapitałowej Orion Investment S.A. w I-III kwartale 2016 rok oraz oceny perspektyw działalności w IV kwartale 2016 roku" – podano także.

Według skorygowanej prognozy wyników finansowych, przychody netto ze sprzedaży zostaną wykonane w 75% w stosunku do poprzednio publikowanych prognoz, zysk netto w 55%, EBIT w 54% zaś EBITDA w 55%.

Na korektę prognozy skonsolidowanego zysku netto wpływ mają następujące czynniki:
- wyczerpanie puli kwoty dofinansowania na rok 2016 udzielanego w programie "Mieszkanie dla Młodych", co spowodowało przesunięcie realizacji części umów przedwstępnych i deweloperskich na kolejny rok,
- późniejsze niż spółka zakładała oddanie do użytkowania III etapu inwestycji deweloperskiej "Trzy ogrody", w wyniku czego w 2016 roku nie zostaną przeniesione prawa własności lokali mieszkalnych na które zostały zawarte umowy deweloperskie.

"Przy sporządzaniu prognozy na 2016 rok uwzględniono, iż:
- do końca 2016 roku zostaną zawarte umowy na 81% powierzchni objętej drugim etapem przedsięwzięcia deweloperskiego położonego w Krakowie – Opatkowicach,
- do końca 2016 roku zostaną zawarte umowy przenoszące własność 8 budynków zlokalizowanych na osiedlu domów jednorodzinnych w Zabierzowie,
- Grupa emitenta korzystając z kredytów na realizację przedsięwzięć deweloperskich położonych w Krakowie – Opatkowicach planuje ponieść koszty odsetkowe nie wchodzące w koszt wytworzenia wyrobów gotowych w wysokości 100.000 PLN w 2016 roku,
- koszty działalności operacyjnej zostały zaprognozowane w oparciu o historyczne dane i bieżącą analizę rynku oraz prowadzonych inwestycji,
- amortyzacja oszacowana została na poziomie lat ubiegłych" – czytamy dalej.

Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. W grudniu 2015 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od lutego 2009 r.

(ISBnews)