"Realizując uchwałę nr 21/2016 zwyczajnego walnego zgromadzenia Fabryk Mebli Forte S.A. z dnia 17 maja 2016 r. w przedmiocie udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania przez spółkę akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych, podjął uchwałę precyzującą warunki nabywania akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

Łączna liczba akcji objętych zaproszeniem do zapisywania się na sprzedaż akcji wynosi 1 200 000 akcji, co stanowi 5,02% kapitału zakładowego spółki oraz 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena nabywanych akcji wynosi 65 zł za jedną akcję.

Dzień rozpoczęcia realizacji skupu ustalono na 8 grudnia br. Zapisy zaplanowano na 12-15 grudnia, a nabycie akcji na nie później niż 20 grudnia 2016 r.

Skup będzie prowadzony za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego.

W maju br. akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu akcji o łącznej wartości nominalnej stanowiącej do 20% wartości kapitału zakładowego spółki, tj. kwoty 4,78 mln zł za maksymalnie 65 zł za jedną akcję.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)