Certyfikat odpowiada 10 tys. akcji, a jego cena będzie wynosiła 85,35-86,35% wartości referencyjnej, podano w komunikacie.

"Sprzedaż przez UniCredit całego posiadanego pakietu Pekao to namacalny przykład podejścia strategicznego, ogłoszonego 11 lipca 2016 r., według którego grupa ma zamiar koncentrować się na wzmocnieniu i optymalizacji swojej pozycji kapitałowej, utrzymując jednocześnie strategiczną elastyczność, aby móc skorzystać z szans, które pozwalają tworzyć wartość" - czytamy w komunikacie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł.

Realizacja transakcji jest uzależniona od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających, które obejmują w szczególności: (i) uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz (ii) uzyskanie przez sprzedającego oraz PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Warunki te muszą się ziścić przed upływem terminu końcowego, który został ustalony, co do zasady, na pierwszą rocznicę podpisania SPA, tj. 8 grudnia 2017 r.

W połowie lipca br. UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji (ok. 10% kapitału) Banku Pekao w przyspieszonym procesie book-buildingu po cenie 126 zł za akcję, za łączną kwotę 749 mln euro, tj. ok. 3,3 mld zł.

(ISBnews)