CEZ

Akcjonariusze CEZ zdecydowali o wypłacie 33 CZK dywidendy na akcję, podała spółka. >>>> 

Grupa CEZ przejęła kontrolę operacyjną nad morską farmą wiatrową Lettweiler Höhe w Niemczech, o zainstalowanej mocy 35,4 MW, podała spółka. Obecnie grupa posiada w Niemczech farmy wiatrowe o łącznej mocy blisko 135 MW. >>>> 

Sygnity

Sygnity przewiduje konieczność dokonania jednorazowych operacji księgowych na poziomie ok. 70 mln zł, których efektem będzie naruszenie zobowiązań umownych wynikających z umów kredytowych oraz umów emisyjnych obligacji, podała spółka. >>>> 

Mostostal  Zabrze 

Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze powołała na trzyletnią kadencję nowy zarząd spółki w składzie Dariusz Pietyszuk oraz Jarosław Pietrzyk, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Agora  

Akcjonariusze Agory upoważnili zarząd do nabywania do 1,537 mln akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia, wynika z uchwał walnego. Cena minimalna nabycia jednej akcji wynosi 15,50 zł, a cena maksymalna wynosi 20 zł. >>>> 

Nextbike Polska

Nextbike Polska, spółka zależna Larq, zawarła z inwestorami umowy objęcia 51 tys. akcji serii C o łącznej wartości 6 mln zł, co implikuje wycenę spółki na poziomie 126 mln zł, podało Larq. Nextbike podejmuje czynności zmierzające do wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. >>>> 

Kancelaria Medius

Zarząd Giełdy postanowił wyznaczyć piątek 23 czerwca jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 56 930 obligacji serii J spółki Kancelaria Medius, podała GPW. >>>> 

P4, operator sieci Play

W ofercie P4, operatora sieci Play, „tradycyjna" telekomunikacja zaczyna balansować się z częścią rozrywkową, poinformował członek zarządu Bartosz Dobrzyński. >>>> 

Pragma Inkaso

Pragma Inkaso planuje przyjęcie do końca III kw. br. nowej strategii, która przewiduje m.in wyodrębnienie spółki serwiserskiej oraz sprzedaż LeaseLink, podała spółka. Strategia spółki zakłada finansowanie sektora MSP w ramach spółki Pragma Faktoring. 

Arteria

Arteria prognozuje 157,25 mln zł przychodów i 11,94 mln zł EBITDA w 2017 r., podała spółka. >>>> 

Arteria rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Netia

Netia podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu "Program Operacyjny Polska Cyfrowa" (Projekt POPC) we wszystkich obszarach, podała spółka. >>>>  

BOŚ

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) oddelegowała z dniem 22 czerwca 2017 r. członka RN Emila Ślązaka do czasowego pełnienia obowiązków prezesa do 10 września 2017 r. i jednocześnie uchyliła uchwałę z 6 czerwca br. w sprawie powierzenia Bogusławowi Adamowi Białowąsowi pełnienie obowiązków prezesa BOŚ, podał bank. >>>>  

Firma Oponiarska Dębica

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali o przeznaczeniu 32,44 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 roku, co oznacza wypłatę w wysokości 2,35 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Trakcja

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły z Torprojektem, spółką zależną Trakcji, umowę na wykonanie projektu modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Wykonanie dokumentacji za ok. 14 mln zł ma pozwolić na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane na przełomie 2018/2019 r., poinformował prezes PLK Ireneusz Merchel. >>>> 

LUG

Akcjonariusze LUG zdecydowali o wypłacie 0,14 zł dywidendy na akcję oraz o przeniesieniu notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych z NewConnect, podała spółka. >>>> 

PKO BP

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2016 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy, podał bank. >>>> 

Ciech  

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu w całości zysku netto za 2016 rok w wysokości 152 439 960,97 zł na kapitał zapasowy spółki, podał Ciech w komunikacie. >>>> 

Nordic Development

Nordic Development chce do końca br. zadebiutować na rynku NewConnect, bez emisji akcji, poinformował dyrektor generalny Piotr Rybojad. W ciągu następnych 12 miesięcy spółka chce znaleźć się na rynku głównym GPW. Jej cele strategiczne obejmują m.in. wybudowanie 3 300 mieszkań do 2020 r. i osiąganie marży na swoich projektach na poziomie minimum 25%. >>>> 

Gino Rossi

Akcjonariusze Gino Rossi postanowili przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 10 708 559,67 na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Mirbud

Mirbud podpisał umowę dotyczącą wybudowania nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Wałczu o wartości 15,88 mln zł brutto, poinformowała spółka. >>>> 

Erbud

Erbud zawarł ze spółką Lake Hill umowę na realizację kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego pod nazwą "Lake Hill Resort & Spa" w Sosnówce (gm. Podgórzyn, dolnośląskie) za 48,97 mln zł, podała spółka. >>>>  

Torpol 

Oferta Torpolu, warta 77,1 mln zł netto (tj. 94,9 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka", podała spółka. >>>> 

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) będzie przeznaczać co najmniej 25 mln zł rocznie na wspieranie start-upów, w tym 20-22 mln zł rocznie to budżet funduszu PGE Ventures, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>     

Introl  

Akcjonariusze Introla zdecydowali o przeznaczeniu 10,65 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. >>>>