Ciech

Ciech podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia fazy przygotowawczej budowy zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, w miejscowości Stassfurt, poinformowała spółka. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln euro, a ostateczna decyzja zostanie podjęta w ciągu kilku najbliższych kwartałów. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje     

Elemental Holding  

Elemental Holding odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Elemental Holding planuje zrealizować dwuetapowy plan inwestycyjny o łącznej wartości ok. 30 mln euro w ciągu trzech lat, podała spółka. >>>> 

Qumak

Qumak odnotował 10,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

Emperia Holding

Zarząd Emperia Holding, w związku z zawarciem umowy inwestycyjnej z Maxima Grupe, zobowiązał się do nierekomendowania wypłaty dywidendy za 2017 r., podała spółka. >>>> 

Emperia Holding podpisała umowę inwestycyjną z Maxima Grupe, w której Maxima zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do sprzedaży 100% akcji Emperii po cenie nie niższej niż 100 zł za akcję, podała spółka. >>>> 

Maxima Grupe ogłosiła wezwanie na 12 342 027 akcji zwykłych Emperia Holding, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu, po cenie w wysokości 100 zł za akcję. Zapisy rozpoczną się 14 grudnia i będą trwać do 21 lutego 2018 r. >>>> 

BGŻ BNP Paribas

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku BGŻ BNP Paribas zysku netto, wypracowanego I półroczu 2017 r. w kwocie 130,03 mln zł, podała instytucja. >>>> 

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję obejmującą zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,72 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podał bank.>>>> 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie 215 lokali w ramach etapów IIa oraz IVb osiedla Lokum Victoria na Starym Mieście, poinformowała spółka. Grupa jest w trakcie przekazywania lokali, co umożliwi ich rozpoznanie w wyniku 2017 roku. "Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, w IV kwartale bieżącego roku przekażemy najwięcej mieszkań naszym klientom. Oprócz lokali z etapów IIa oraz IVb, w ostatnim kwartale rozpoznane w wyniku zostaną jeszcze lokale z etapu IVa Lokum Victoria, a także mieszkania z osiedla Lokum di Trevi VII oraz ostatnie lokale z Lokum di Trevi VI. W całym roku spodziewamy się przekazać klientom około 630 lokali, co będzie rekordową wartością w historii spółki. W przyszłym roku planujemy jeszcze większą liczbę przekazań, odzwierciedlającą wyższy poziom sprzedaży i poszerzenie skali naszej działalności o rynek krakowski" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

Murapol

Murapol zamierza zwiększyć portfel projektów w budowie do 253 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) na koniec tego roku wobec 94 tys. m2 w ub.r. oraz 168 tys. m2 na koniec III kwartału, podała spółka. "Na tegoroczny wynik, stanowiący ponad 2,5-krotność wolumenów wypracowywanych w latach wcześniejszych, wpływa blisko 13-proc. średniomiesięczny wzrost PUM w budowie w drugim półroczu br. Pipeline grupy na kolejne lata zakłada utrzymanie skali realizacji budowlanych na poziomie ok. 300 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań rocznie" - czytamy w komunikacie.

Orbis

Spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - Accor-Pannonia Hotels Zrt., oraz dwie spółki stowarzyszone kontrolowane w ramach grupy kapitałowej Starwood zawarły transakcję sprzedaży hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" ze zwrotnym oddaniem hotelu w zarządzanie, poinformowała spółka. >>>>   

Mercator Medical

Ze względu na projekty inwestycyjne, które Mercator Medical prowadzi w br. roku oraz plan poprawy wskaźnika długu do EBITDA, zarząd będzie rekomendował pozostawienie zysku netto za br. w spółce, wynika ze słów wiceprezesa Witold Kruszewskiego. >>>> 

Mercator Medical oczekuje w IV kwartale br. wyższego zysku netto w ujęciu kwartalnym oraz rok do roku. Spółka widzi przestrzeń do poprawy rentowności EBITDA, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski.>>>> 

EC Będzin 

Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. - spółka zależna Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) - przeprowadzi prace modernizacyjne w elektrociepłowni celem zwiększenia mocy wytwórczych, warte ok. 12 mln zł w latach 2018-2019, podała spółka.>>>>  

Orange Polska

Piotr Muszyński złożył rezygnację ze stanowiska wiceprezesa Orange Polska ds. strategii i transformacji ze skutkiem natychmiastowym z powodów osobistych, podała spółka. >>>> 

Newag

Newag podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych spółki związanych z procesami konsolidacyjnymi sektora produkcji taboru kolejowego w Europie, podała spółka. W ramach przeglądu zamierza prowadzić rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). >>>> 

QubicGames

QubicGames podpisał z firmą Scalac umowę licencyjno-wydawniczą na wprowadzenie gry "Jumping Joe!", na platformę Nintendo Switch, podała spółka. >>>> 

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski ocenia, że po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o kryteria zawarte w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), związanym z hipotecznymi kredytami mieszkaniowymi spełnia wymogi do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku netto za 2017 rok, podał bank. >>>>