Dom Development

Euro Styl z Grupy Dom Development rozpoczął sprzedaż 76 mieszkań w ramach inwestycji Mezzo położonej przy ulicy Krynickiej w gdańskiej dzielnicy Przymorze, poinformowała spółka. Termin przekazania lokali (znajdujących się w budynku B2) to III kwartał 2020 r.  W ramach osiedla Mezzo docelowo powstaną dwa 8-piętrowe budynki. W budynku B2 zaplanowano 76 mieszkań o metrażach od 38,54 m2 do 78,10 m2. Ceny za m2 kształtują się od 6 900 zł do 9 180 zł, podano w komunikacie.

Dom Development zdecydował, że część swoich inwestycji mieszkaniowych realizować będzie siłami własnymi, przy wsparciu spółki zależnej Euro Styl, podała spółka. Ma to pozwolić na utrzymanie dotychczasowej efektywności działalności. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

CD Projekt

CD Projekt odnotował 200,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 250,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

CD Projekt planuje w tym roku wyjście gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" z wersji beta i wydanie dodatku fabularnego skierowanego do jednego gracza - "Wojny Krwi", poinformował prezes Adam Kiciński. >>>>  

Prace grupy CD Projekt nad projektem "Cyberpunk 2077" idą zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes Adam Kiciński. >>>>   

Saldo nakładów CD Projekt na prace rozwojowe, w tym "Cyberpunk 2077" i "Gwint", na koniec września br. wyniosło 142,48 mln zł na koniec ub.r., w tym w przypadku CD Projekt RED wyniosło 135,21 mln zł podała spółka. >>>>  

CD Projekt spodziewa się wyższych w ujęciu rocznym nakładów na projekty, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. >>>>  

Gra "Cyberpunk 2077", nad którą pracuje CD Projekt, ma być bardzo zaawansowana i gotowa, by obsługiwać nowe generacje konsol, poinformował prezes Adam Kiciński. >>>> 

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat odnotował 167,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 349,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Nakłady inwestycyjne grupy Cyfrowy Polsat mają sięgnąć w tym roku wartości max. 10% przychodów bez efektu konsolidacji Netii, podała spółka prezentacji.  >>>> 

Cyfrowy Polsat wśród oczekiwań na bieżący rok zakłada m.in. utrzymanie tempa wzrostu usług (GRU) i wysokiego poziomu generowanych wolnych przepływów gotówkowych FCF, poinformował prezes Tobias Solorz. >>>> 

Cyfrowy Polsat oczekuje EBITDA w 2018 r. na poziomie zbliżonym do odnotowanego w roku poprzednim, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. >>>> 

Gobarto

Gobarto odnotowało 20,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 31,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>     

Zarząd Gobarto zdecydował o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2017 r., podała spółka. >>>> 

Benefit System

Benefit System odnotował 88,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 80,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Benefit ma zamiar pozyskać środki w drodze przeprowadzenia w tym samym czasie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki (do kwoty nie niższej niż 2 674 843 zł, ale nie wyższej niż 2 858 842 zł) poprzez emisję do 184 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zbycia do 100 000 akcji własnych, poinformowała spółka. >>>> 

Astarta

Astarta Holding odnotowała 61,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 82,65 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

BOŚ 

Założenia strategiczne Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) na 2021 r. - przewidziane w zmodyfikowanej strategii - to wynik finansowy banku netto na poziomie powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% oraz C/I na poziomie ok. 44%, podał bank. Intencją BOŚ jest stopniowe odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej, poinformował prezes Bogusław Białowąs. >>>>  

Unimot

Unimot odnotował 23,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 30,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Impel

Impel odnotował 9,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 20,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

T-Bull

T-Bull odnotował 5,11 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Unified Factory

Unified Factory odnotowało 8,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Unified Factory zamierza w tym roku umocnić pozycję szczególnie na rynku azjatyckim, gdzie w I półroczu będzie realizować pierwsze duże wdrożenia, a także na rynku afrykańskim i w Ameryce Łacińskiej, poinformował prezes Maciej Okniński. >>>> 

GetBack

GetBack podpisał list intencyjny z nowym zagranicznym inwestorem branżowym, który mógłby objąć akcje planowanych nowych emisji, podała spółka. >>>>  

Bank Handlowy 

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Sławomira Sikorę na prezesa i Natalię Bożek na wiceprezesa na trzyletnią kadencję, podał bank. >>>> 

Budimex

Budimex odnotował 464,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 409,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKN Orlen

Rada nadzorcza Orlen Centrum Usług Korporacyjnych (Orlen CUK) - spółki zależnej PKN Orlen - ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz członka zarządu, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen ogłosił postępowanie przetargowe na zakup wstępnej koncepcji technicznej, która określi możliwości przygotowania i realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, podała spółka. W ramach posiadanej koncesji maksymalna moc farm to 1 200 MW. >>>> 

PKN Orlen, Unipetrol  

Na terminalu paliwowym Unipetrolu – spółki zależnej PKN Orlen - w Czeskich Kralupach nad Wełtawą doszło do wypadku, podał koncern. "Służby ratownicze podjęły natychmiastowe działania i sytuacja jest już opanowana" – czytamy w komunikacie. >>>> 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) odnotowała 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., co oznacza wzrost o 271% r/r, podała spółka.  >>>>   

Atal 

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie III etapu łódzkiej inwestycji Chojny Park przy ulicach Sąsiedzkiej i Kurczaki, poinformowała spółka. Klienci mogą odebrać 62 mieszkania w 32 budynkach. >>>> 

Nextbike Polska

Nextbike Polska odnotował 4,7 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 3,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Polski Holding Nieruchomości  

Polski Holding Nieruchomości (PHN) może przeprowadzić jedną lub dwie emisje obligacji w tym roku, z czego pierwszą prawdopodobnie o wartości ok. 200 mln zł w II kwartale, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Staroń. Z kolei prezes Maciej Jankiewicz zapowiedział, że spółka nie zamierza w tym roku "zmieniać polityki" w zakresie dywidendy, która zakłada przeznaczenie na nią ok. 40% skonsolidowanego zysku netto. >>>> 

Polski Holding Nieruchomości (PHN) chce "rozpędzić się" w obszarze mieszkaniowej działalności deweloperskiej i spodziewa się, że efekty będą widoczne w wynikach w 2019 r., kiedy rozpocznie przekazywanie lokali, poinformował prezes Maciej Jankiewicz   >>>>

Polski Holding Nieruchomości (PHN) liczy, że rozpocznie w tym roku budowę trzech dużych projektów biurowych, w tym widzi szanse na rozpoczęcie flagowej inwestycji - PHN Tower w Warszawie, pod warunkiem szybkiego uzyskania pozwolenia na budowę, poinformował prezes Maciej Jankiewicz  >>>> 

Ten Square Games

Ten Square Games podtrzymuje plany debiutu na głównym rynku GPW i spodziewa się, że może mieć to miejsce w najbliższych miesiącach. Koszty produkcji gry "Fishing Clash" zwróciły się w pierwszych miesiącach od globalnej premiery, a gra generuje obecnie przychody istotnie przekraczające 2 mln zł miesięcznie, poinformował ISBnews prezes spółki Maciej Popowicz. >>>>  

Krka

Krka odnotowała 152,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 108,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cognor

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydowali o przeznaczeniu 11,86 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Mirbud 

Oferta spółki zależnej Mirbudu - PBDiM Kobylarnia została uznana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont A2", podał Mirbud. Wartość oferty brutto wynosi 19,99 mln zł. >>>>  

ATC Cargo

Worldwide Logistics Group (WWL), największy chiński prywatny operator logistyczny, podjął decyzję o rozwoju grupy na terenie Europy wspólnie z polską spółką ATC Cargo, poinformowali przedstawiciele firm. >>>>  

Talanx

Wynik netto TUiR Warta wzrósł do 327,7 mln zł w 2017 r. wobec 259 mln zł rok wcześniej, zaś wynik finansowy netto TuNŻ Warta wzrósł do 29,6 mln zł wobec 19,6 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto w spółce majątkowej zwiększyła się o 24,3% w skali roku do 5 120,4 mln zł, a w spółce życiowej o 8,4% r/r do 805,8 mln zł, podała Warta. >>>>  

TIM

TIM zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM SA, który będzie obejmować m.in. poszukiwanie nowego inwestora strategicznego, podała spółka. >>>> 

Dekpol

Dekpol otrzymał wydaną przez prezydenta miasta Gdańska ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach II etapu inwestycji "Młoda Morena Park" przy ul. Dolne Migowo w Gdańsku, podała spółka. >>>>  

Eurocash

Rada nadzorcza Eurocash powołała z dniem 1 kwietnia 2018 r. Pawła Musiała na stanowisko członka zarządu, odpowiedzialnego za biznes detaliczny, podała spółka. >>>>