Selvita

Selvita odnotowała 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 roku wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Selvita oczekuje, że wzrost przychodów w segmencie usług przekroczy 30% r/r w 2018 roku i zakłada utrzymanie 2-cyfrowej rentowności w tym segmencie. Backlog Selvity na br. w segmencie usługowym jest wyższy o 48% r/r i przekracza obecnie 29 mln zł, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Plany Selvity nie zakładają wprowadzenia na rynek kapitałowy w najbliższym czasie spółki Ardigen, działającej w segmencie bioinformatycznym. >>>> 

Hawe

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Hawe S.A. karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała Komisja. Wykluczenie papierów wartościowych spółki nastąpi 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna. >>>> 

Hawe Telekom uruchomiło punkt dostępowy swojej ogólnopolskiej sieci światłowodowej we Frankfurcie nad Menem (DECIX), poinformowała spółka. Firma planuje otwarcie kolejnych punktów styku z zagraniczną infrastrukturą telekomunikacyjną, co ułatwi transfer danych w relacji wschód-zachód przez polską sieć światłowodową Hawe Telekom. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje      

Wielton

Wielton odnotował 77,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Portfel zamówień Wieltonu wynosił 17 954 szt. na koniec 2017 r., podała spółka. >>>> 

Wielton jest zainteresowany rynkami w Europie, na których jego obecność jest niewielka - analizuje takie rynki ,jak Wielka Brytania, Skandynawia, Hiszpania czy Czechy i Słowacja pod kątem wzmocnienia sprzedaży i ewentualnych akwizycji, poinformował ISBnews prezes Mariusz Golec. >>>> 

PZU

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 1,7 mln zł, a na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń - karę pieniężną w wysokości 90 tys. zł, poinformowała Komisja. >>>>  

CI Games

CI Games odnotowało 5,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 16,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Prime Car Management

Prime Car Management (PCM) odnotowało 35,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 36,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Trakcja PRKiI

Trakcja PRKiI odnotowała 31,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Portfel zamówień Grupy Trakcja kształtował się na poziomie 1 782 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów) na 31 grudnia 2017 roku, podała spółka. >>>>  

Trakcja spodziewa się znacznego zdywersyfikowania przychodów, czego efekty mogę być widoczne zwłaszcza po 2018 r., poinformował prezes Jarosław Tomaszewski. Dywersyfikacja zakłada m.in. dalsze zwiększenie udziału budownictwa drogowego, rozwój zamówień w energetyce i budownictwie ogólnym, a także ekspansję eksportową. >>>> 

Open Finance

Open Finance odnotowało 18,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PEManagers 

Private Equity Managers (PEManagers) rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7 660 580,69 zł, i użycie min. 2 339 419,31 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, poinformowała spółka. >>>>  

Private Equity Managers odnotowało 5,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Asseco BS

Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 1,3 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>> 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper odnotowało 71,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował przeznaczenie 15,12 mln zł z zysku z 2017 roku oraz części kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

>>> Zobacz też wyniki finansowe 

Atende

Atende odnotowało 12,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Nowa strategia Grupy Atende na lata 2018-2019 zakłada m.in. wzrost sprzedaży usług o charakterze abonamentowym oraz aktywnie zabieganie o przejęcia nowych, dobrze rokujących podmiotów o profilu zgodnym z ogłoszoną strategią, podała spółka. >>>>  

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów, podała Giełda. >>>>   

Ipopema Securities

Ipopema Securities odnotowała 2,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, poinformowała spółka. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł. >>>> 

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania podjęły uchwałę w sprawie przydziału 86 200 obligacji serii H o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 86 200 000 zł, poinformowała spółka. >>>>  

GetBack

Potencjalny zagraniczny inwestor odstąpił od rozmów z GetBackiem, podała spółka. >>>>  

Adiuvo Investments

Adiuvo Investments odstępuje od przeprowadzenia emisji do 1,62 mln akcji serii N na podstawie uchwały NWZ z 25 stycznia br. akcji, poinformowała spółka. W niesprzyjającym otoczeniu dla podwyższenia kapitału spółka rozważa alternatywne źródła finansowania, w tym finansowanie instrumentami dłużnymi. >>>>   

PKN Orlen

PKN Orlen porozumiał się z konsorcjum General Electric i SNC-Lavalin Polska - generalnym wykonawcą bloku gazowo-parowego o mocy 463 MWe we Włocławku w zakresie ostatecznego rozliczenia kontraktu na budowę, podał koncern. W ramach rozliczenia umowy konsorcjum m.in wdroży rozwiązania z zakresu dDigital, mające na celu podniesienie dyspozycyjności i efektywności pracy bloku. >>>>  

Izostal, Stalprofil

Gaz-System podpisał z konsorcjum Izostalu i Stalprofilu umowę na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń o wartości 70,9 mln zł netto, podał Stalprofil. >>>>  

Radpol

Radpol zawarł z mBankiem jedenasty aneks zmieniający umowę kredytową, na podstawie którego przedłużono termin spłaty dwóch kredytów do 29 marca 2019 r., a mBank zrzekł się uprawnień wynikających z możliwego przekroczenia przez Radpol zakładanego poziomu długu netto do EBITDA na koniec marca br., podała spółka. >>>>  

Vigo System

Rada nadzorcza Vigo System powołała członków zarządu na nową 3-letnią kadencję wspólną, rozpoczynającą się 2 kwietnia, w niezmienionym składzie, podała spółka. >>>>   

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy w związku z niewybraniem oferty konsorcjum z jego udziałem na budowę Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka.  >>>>   

Atal

Atal wprowadził do oferty 81 mieszkań oraz 9 lokali usługowych w I etapie swojej drugiej poznańskiej inwestycji - Apartamenty Milczańska, poinformowała spółka. "Apartamenty Milczańska to nowoczesny projekt o kameralnym charakterze. Projekt szybko spotkał się z zainteresowaniem kupujących, bowiem 10% lokali zostało zarezerwowanych tuż po uruchomieniu sprzedaży" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.  

Enter Air

Enter Air otworzył Enter Air Services - firmę zajmującą się obsługą techniczną samolotów, która będzie serwisować flotę polskiego przewoźnika. Uruchomienie obsługi technicznej w ramach grupy przyniesie istotne oszczędności przy utrzymaniu najwyższego poziomu floty Enter Air, podała spółka. >>>>