Getin Noble Bank

Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie połączenia z BPI Bankiem Polskich Inwestycji, podał GNB. "[...] po zapoznaniu się z planem połączenia, uchwala się połączenie spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji (Bank BPI) jako spółką przejmowaną. [...]. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku banku BPI na spółkę. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki" - czytamy w uchwale walnego. Walne zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem połączenia i obowiązującymi przepisami prawa, podano także. Komisja Nadzoru Finansowego 12 czerwca zezwoliła na połączenie Getin Noble Banku i BPI Banku Polskich Inwestycji poprzez przeniesienie całego majątku BPI na Getin Noble Bank.


>>> Zobacz też rekomendacje

Kino Polska TV

Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. w wysokości 21 882 255,45 zł, w ten sposób, że kwotę 10 901 772,20 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie 0,55 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Reklama

Warimpex

Akcjonariusze Warimpexu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję z zysku bilansowego w wysokości 16,56 mln euro, wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., poinformowała spółka. >>>>

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie identyfikacji Alior Banku jako innej instytucji systemowo ważnej oraz nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym wys. 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. >>>>

Wojas

Akcjonariusze Wojasa podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia 2,53 mln zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Netia

Rada nadzorcza Netii wyraziła zgodę na: zmianę harmonogramu spłaty zadłużenia, związanego z umową kredytową z konsorcjum banków; rozwiązanie umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym; oraz przystąpienie, jako dodatkowego kredytobiorcy oraz dodatkowego poręczyciela do umowy kredytów zawartej przez Cyfrowy Polsat, a także powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami, jako dłużnik, w tym na udzielenie przez Netię zabezpieczeń spłaty finansowania, podała Netia. >>>>

InventionMed

Akcjonariusze InventionMed zadecydują 28 czerwca o przejściu na główny rynek warszawskiej giełdy. Zmianie rynku notowań, która ma nastąpić do końca br., nie będzie towarzyszyć emisja akcji, podała spółka. >>>>

Bank Pekao

- Bank Pekao zdementował spekulacje dotyczące m.in. rzekomego zamiaru rezygnacji ze stanowiska prezesa Michała Krupińskiego, a w szczególności odejścia do pracy w KGHM International, które opublikował dziś "Puls Biznesu", podał bank. >>>>

iFun4all

iFun4all wyprodukuje grę, która ukaże się na zasadzie wyłączności na platformie streamingowej Mixer, należącej do Microsoft Corporation, podała spółka. Premiera nowej gry planowana jest w 2018 r. >>>>

Marvipol

Marvipol Development ocenia, że sytuacja na polskim rynku jest bardzo korzystna dla deweloperów ze względu na niesłabnący popyt, napływ kapitału zagranicznego i fakt, że mieszkania pozostaną atrakcyjnym kierunkiem do inwestowania, poinformował wiceprezes Mariusz Poławski. Choć w najbliższych latach mogą wystąpić spadki sprzedaży, nie dotkną one wszystkich – w tym Marvipolu. >>>>

Grupa Marvipol ma w planach uruchomienie w tym roku realizacji 9 inwestycji mieszkaniowych na ok. 1,7 tys. lokali, w tym pierwszych dwóch projektów w Gdańsku i jednocześnie dwóch projektów z mieszkaniami pod wynajem, poinformował wiceprezes Mariusz Poławski. >>>>

Grupa Marvipol po finalizacji sprzedaży kolejnego projektu magazynowego - koło Grodziska Mazowieckiego - ma w planach sprzedaż jeszcze jednego z oddanych do użytkowania projektów do końca roku, poinformował wiceprezes Mariusz Poławski. >>>>

Ronson

Ronson Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie 205 lokali w ramach I etapu osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce i rozpoczął ich przekazywanie, poinformowała spółka. W I etapie osiedla Miasto Moje powstały dwa budynki wielorodzinne liczące łącznie 205 lokali, w tym 191 mieszkań oraz 14 lokali usługowych. Docelowo osiedle będzie liczyć około 1 500 lokali. >>>>

Famur

Famur podpisał porozumienie o współpracy z koncernem ABB w Polsce, poinformowała spółka. Oba podmioty będą kooperować w zakresie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii dla polskiej i międzynarodowej branży wydobywczej. >>>>

Apator

Apator podpisał z Energą Operator umowę o wartości 29,6 mln zł, dotycząca dostawy komunalnych liczników energii elektrycznej do końca 2018 r. z możliwością wydłużenia terminu do 30 czerwca 2019 r., podała spółka. >>>>

PKO BP

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu 678,5 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podała instytucja. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen prowadzi intensywne prace w celu dostosowania się do nowych przepisów w zakresie podatku VAT, wprowadzających tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment), podała spółka. Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. >>>>

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 95 mieszkań w III etapie wrocławskiego osiedla Nowe Miasto Różanka, podała spółka. >>>>

Nextbike Polska

Spółka zależna Nextbike Polska podpisał wartą 40 mln zł umowę na realizację Roweru Metropolitarnego (MEVO) w Trójmieście i okolicznych gminach, podała spółka. >>>>

Feerum

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał na walnego zgromadzenia. >>>>

CCC

NG2 Suisse, spółka zależna CCC nabyła pakiet większościowy 1 400 akcji spółki Karl Voegele AG ze Szwajcarii oraz wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej CCC przez akcjonariusza, za łączną cenę 10 mln CHF, stanowiącą równowartość 37,1 mln zł, podało CCC. >>>>

Impexmetal

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Celon Pharma

Celon Pharma powziął informację od Agencia Farmacéutica Internacional S.A. o rejestracji leku Salmex na rynku Hondurasu pod handlową nazwą Ventiflu Discus. Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego, na mocy zawartego porozumienia handlowego, podała spółka. >>>>

Tauron Polska Energia, Polenergia

Zarząd Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez firmę Amon i Talia, które żądają zapłaty odszkodowania w łącznej kwocie ponad 78,8 mln zł, oraz za szkody, które mogą powstać w przyszłości w kwocie 265,22 mln zł, podała spółka. Amon oraz Talia wchodzą w skład grupy kapitałowej Polenergia. >>>>

Orange Polska, mBank

Orange Polska i mBank podjęły decyzję o zakończeniu projektu Orange Finanse z dniem 31 grudnia 2018 roku. Klienci będą nadal mogli korzystać ze swoich kont oraz wszystkich dotychczasowych usług, podał bank. >>>>