PCC Rokita

PCC Rokita odnotowało 44,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 41,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź chce do końca roku zdecydować, które kierunki i inicjatywy strategiczne w grupie należy kontynuować, poinformował prezes Marcin Chludziński. Spółka przywiązuje szczególną wagę m.in. do kwestii łańcucha wartości oraz do efektywności zużycia energii. >>>>

KGHM Polska Miedź szacuje, że produkcja miedzi płatnej wyniosła 55,9 tys. ton w lipcu, co oznacza spadek o 1% r/r, natomiast sprzedaż wzrosła o 9% r/r do 54,4 tys. ton, podała spółka we wstępnym raporcie dotyczącym produkcji i sprzedaży. >>>>

Reklama

Idea Bank

Rada nadzorcza Idea Banku odwołała Małgorzatę Szturmowicz ze stanowiska członka zarządu. Jednocześnie na stanowisko członka zarządu powołano Piotra Miałkowskiego, podał bank. Piotr Miałkowski będzie zarządzał obszarem finansowym w Idea Banku. >>>>

EuroRating obniżył rating Idea Banku o jeden stopień do BB- z BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podała agencja. >>>>

Getback

Getback w nowych propozycjach układowych zaproponował zwrot 31% środków zainwestowanych w spółkę dla obligatariuszy niezabezpieczonych oraz konwersję 25 proc. wartości wierzytelności, a także redukcję pozostałej części długu, wynika z komunikatu spółki. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Dom Develpment

Dom Develpment odnotował 58,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 48,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC

CCC odnotowało 204,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 148,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC oczekuje, że przychody ze sprzedaży w e-commerce osiągną poziom 1 mld zł, a w kolejnym roku mogą wzrosnąć o kolejne 0,5 mld zł, poinformował prezes Dariusz Miłek. >>>>

Stelmet

Stelmet odnotował 12,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2017/2018 (1 kwietnia - 30 czerwca br.) wobec 13,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Stelmet chce w przyszłym roku obrotowym poprawić elastyczność dystrybucji na rynku Wielkiej Brytanii, poinformował członek zarządu Piotr Leszkowicz. Ocenił, że w III kw. bieżącego r.obr. brytyjska spółka Stelmetu nie była w stanie właściwie odpowiedzieć na gwałtowny wzrost popytu. >>>>

Kino Polska TV

Kino Polska TV odnotowało 32,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Elemental Holding

Elemental Holding miał 11,22 mln zł skonsolidowanego zysku ogółem w II kw. 2018 r. wobec 6,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 9,21 mln zł wobec 4,6 mln zł. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Cognor

Grupa Cognor uruchomiła kredyt terminowy w kwocie 60 mln euro, który został przeznaczony na całkowitą spłatę obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w łącznej kwocie 80,9 mln euro, podała spółka. Grupa pozyskała dodatkowo 40 mln zł limitu na finansowanie bieżącej działalności. >>>>

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa zawarł z Autoliv Poland umowę na realizację zadania pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu Autoliv w Jelczu-Laskowicach Faza 2 APL", podała spółka. Wartość umowy wynosi 53,16 mln zł netto. >>>>

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali odnotowało 5,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vantage Development

VD, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Tom-Instal umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 15,7 mln zł netto, podał Vantage Development. Inwestycja obejmie 79 mieszkań. >>>>

Dom Development

Dom Development spodziewa się, że jego oferta i sprzedaż wzrosną w ujęciu kwartalnym w III kw. br. poinformował wiceprezes Janusz Zalewski. Spółka podtrzymuje też plan przekazania ok. 3,8 tys. lokali w całym roku.>>>>

Zarząd Dom Development ocenia, że na polskim rynku mieszkaniowym może przez dłuższy czas utrzymywać się strukturalna przewaga popytu nad podażą, poinformował prezes Jarosław Szanajca. >>>>

Polnord

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy w całości wyrok Sądu Okręgowego, na mocy którego Polnord otrzyma kwotę 10 mln zł powiększoną o odsetki ustawowe (ponad 5 mln zł) z tytułu zapłaty kary umownej za niewywiązanie się z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji zawartej przez Polnord z Aroga Holdings, podała spółka. >>>>