Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal ujawnił z opóźnieniem, że uzgodnił warunki zakończenia sporów pomiędzy spółką i jej konsorcjantami, a Skarbem Państwa - Generalną Krajową Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dotyczących prac na drogach A1, A4 i S69, podał Polimex. W osobnym komunikacie spółka poinformowała, że dziś uprawomocniły się postanowienia w sprawie umorzeń postępowań sądowych. Całkowita odpowiedzialność Polimeksu z tytułu zawartych ugód wyniesie do 48,8 mln zł, bez negatywnego wpływu na wynik EBITDA.

Feerum 

Feerum odnotowało 6,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Feerum dysponuje portfelem zamówień obejmującym 37 umów o wartości 156,5 mln zł na lata 2018-2019, podała spółka. >>>>  

Feerum spodziewa się, że wyniki 2018 r. będą na poziomie porównywalnym lub wyższym niż w 2017 r., poinformował prezes Daniel Janusz. >>>>  

Braster

Braster odnotował 10,53 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

4Fun Media

4Fun Media odnotowało 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>

AmRest Holdings

AmRest Holdings SE zarejestrował w Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) w Madrycie podwyższenia wartości nominalnej akcji spółki do 1 euro na każdą akcję przy wykorzystaniu pozycji kapitału zapasowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej, a następnie o zmniejszeniu wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział liczby akcji, przyznając 10 nowych akcji za jedną starą akcję (split) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, podała spółka. W rezultacie liczba akcji spółki wyniesie 212 138 930, o wartości nominalnej 0,1 euro każda. >>>>  

AmRest Holding SE odnotował 13,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Selena FM

Selena FM odnotowała 15,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Herkules

Herkules nie otrzymał do tej pory ze strony Trinac GmbH potwierdzenia przyjęcia oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska, która obowiązywała do 20 września 2018 r., podała spółka. >>>> 

Trans Polonia

Trans Polonia odnotowała 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Qumak

Qumak zanotował ok. 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto, przy przychodach ze sprzedaży wysokości ok. 54,5 mln zł i w I półroczu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Qumak zawarł z PKO Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym w ramach subfunduszy (inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą dofinansowania spółki, podał Qumak. Na jej mocy PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka. >>>> 

PlayWay

PlayWay odnotował 15,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Immofinanz

Immofinanz sfinalizował nabycie 19,5 mln akcji (ok. 29,14% kapitału) S Immo AG za ok. 390 mln euro, podała spółka. >>>> 

Introl

Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za akcję, podała spółka. >>>>   

Budimex

Budimex uzyskał bezusterkowy odbiór końcowy budowy 32,5-kilometrowego gazociągu wysokiego ciśnienia Czeszów - Kiełczów, podała spółka. Kontrakt był realizowany w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Całkowita wartość projektu to ponad 63 mln zł. >>>> 

Eurocash

Eurocash Dystrybucja (ECD), spółka zależna od Grupy Eurocash, wprowadziła platformę eurocash.pl dla właścicieli sklepów małoformatowych, która ma pozwolić im na skuteczną konkurencję z innymi dużymi sieciami, wynika ze słów prezesa Grupy Eurocash Luisa Amarala. >>>> 

JSW

Kosztem ok. 50 mln zł Jastrzębska Spółka Kolejowa (JSK) z grupy JSW zamierza stworzyć centrum logistyczne na terenie po likwidowanej kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju. Przedsięwzięcie ma być gotowe w 2022 roku, by najdalej dwa lata później osiągnąć fazę dojrzałości biznesowej. >>>>  

Bank Pekao

Bank Pekao otworzył w Londynie swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo, podał bank. Biuro w Wielkiej Brytanii ma stanowić wsparcie dla planujących ekspansję zagraniczną polskich firm, ułatwić relacje z zainteresowanymi Polską funduszami private equity, zwiększyć możliwości w zakresie oferty private banking. >>>>  

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł porozumienia o współpracy ze Stocznią Gdańsk oraz GSG Towers, podała spółka. >>>> 

Asseco Poland

Asseco Poland stworzyło nowy system, wykorzystujący mechanizmy zaawansowanej analizy predykcyjnej - Asseco Customer Intelligence (ACI), który pozwala na sprawdzanie, czego klienci poszukują w internecie oraz jakimi produktami i usługami są zainteresowani, podała spółka. >>>> 

Getin Holding 

Rada Nadzorcza Getin Holding podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie przez spółkę listu intencyjnego z podmiotami z sektora bancassurance ws. przedłużenia ich wzajemnej współpracy do końca 2026 r. >>>> 

Action 

Action w restrukturyzacji podjął decyzję likwidacji spółki zależnej Action Europe, co wpisuje się całkowicie w założenia planu restrukturyzacyjnego spółki, podał Action. Spółka chce jak najszybciej zakończyć postępowanie sanacyjne, zawrzeć układ z wierzycielami i skoncentrować się na jego wykonaniu. >>>>  

Ferrum

Ferrum odnotowało ok. 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka. >>>> 

Arcus

Arcus zawarł z trzema osobami fizycznymi i jedną osobą prawną umowę, w wyniku której objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zeccer, stanowiące 15% jej kapitału, podał Arcus. Arcus zakłada zakup kolejnych udziałów spółki w przypadku realizacji założonych celów biznesowych. >>>> 

Wasko

Wasko podpisało umowę pomiędzy konsorcjum firm w składzie: Wasko jako lider, Voltar System a Astaldi o wartości 25 585 500 zł netto, podała spółka. >>>>