Vistula Group

Vistula Group odnotowała 14,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Najważniejszym celem Vistula Group w obszarze działań strategicznych na rok 2018 rok będzie pomyślne sfinalizowanie transakcji połączenia ze spółką Bytom, podała Vistula. Zarząd szacuje, iż poprawa marży brutto marek Vistula, Wólczanka oraz Bytom może wynieść 1,5-2 punkty procentowe, co powinno przełożyć się na ok.8-10 mln zł synergii rocznie. >>>> 

Vistula Group planuje osiągnięcie w tym roku dwucyfrowego wzrostu przychodów oraz stabilnej marży brutto na poziomie roku 2017 roku, podała spółka. Grupa chce w tym roku zwiększyć powierzchnię sprzedaży o ok. 9% r/r. >>>> 

Ursus

Ursus odnotował 16 mln zł jednostkowej straty przy 62 mln zł przychodów w I półroczu 2018 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

BBI Development

BBI Development odnotowało 11,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Famur 

Satrategia Famuru na lata 2019-2023 zakłada m.in. osiągnięcie 2,5-2,7 mld zł przychodów w 2023 roku (z wyłączeniem przychodów generowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów), podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Strategia przewiduje też zwiększanie skali działalności - poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub transakcje M&A. >>>> 

Strategia Famuru na lata 2019-2023 zakłada przeznaczanie 50-100% zysku netto na dywidendy, podała spółka, ujawniając opóźniona informację poufną. Jednocześnie, średnio w okresie 5 lat zarząd emitenta przewiduje rekomendować wypłatę 75% rocznego zysku. >>>> 

Famur odnotował 56,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 14,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zdzisław Szypuła zrezygnował z funkcji wiceprezesa Famuru ze skutkiem na 31 grudnia 2018 r., podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza Famuru powołała Tomasza Jakubowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych underground, a Waldemara Łaskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. surface. >>>> 

Grupa Famur chce zrealizować strategiczny cel wejścia na rynek rozwiązań dla sektora hard rock mining (HRM) poprzez akwizycję spółki o przychodach w przedziale 100-200 mln zł i dalszy organiczny rozwój przejętego podmiotu, podała spółka. >>>> 

Famur zakłada, że większość akwizycji przeprowadzanych w ramach realizacji strategii na lata 2019-2023 będzie finansowana ze środków własnych, poinformował wiceprezes Bartosz Bielak. Poza akwizycją podmiotu z segmentu rozwiązań dla sektora hard rock mining Famur planuje mniejsze akwizycje w zakresie np. elektryki i zagraniczne akwizycje w segmencie underground. >>>> 

Famur nie wyklucza, że przyszłe partnerstwa strategiczne mogą obejmować powiązania kapitałowe, ale na razie jest to tylko hipotetyczne rozwiązanie, poinformowali członkowie zarządu. >>>> 

W przypadku niedojścia do skutku sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), PBSz pozostanie w strukturach Primetech (d. Kopex), poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin odnotowało 1,3 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 11,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kluczowym zadaniem dla zarządu Biomedu-Lublin na najbliższe miesiące jest dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych. Władze spółki liczą na wzrost dynamiki sprzedaży w II połowie tego roku i stawiają na Onko-BCG, szczepionkę BCG oraz Distreptazę, poinformował prezes Marcin Piróg. >>>> 

Zamet  

Tomasz Jakubowski zrezygnował ze stanowiska prezesa Zametu, a Przemysław Milczarek ze stanowiska wiceprezesa Zametu ze skutkiem przypadającym wraz z upływem 25 września 2018 roku, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza Zametu powołała Artura Jeziorowskiego (pełniącego do tej pory funkcję wiceprezesa) na stanowisko prezesa spółki, a Przemysława Kozłowskiego na stanowisko wiceprezesa. >>>> 

Bytom

Bytom odnotował 4,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Pharmena

Pharmena planuje budowę w Polsce marki o nazwie Menavitin dla suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA, podała spółka. Zakłada się zbudowanie marki Menavitin jako marki parasolowej i wprowadzanie produktów combo tj. połączenia cząsteczki 1-MNA z wiodącą molekułą na rynku w danym wskazaniu. >>>> 

Polnord

Polnord sprzedał dotychczas ponad połowę z 209 mieszkań III etapu osiedla Neptun II w podwarszawskich Ząbkach, podała spółka. Projekt składa się z pięciu czteropiętrowych budynków. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Grupa Lotos

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Grupy Lotos i spółki Lotos Lab podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową, podała Grupa Lotos. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. >>>> 

PCM

Zarząd Prime Car Management (PCM) podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka. >>>>  

Zarząd Prime Car Management (PCM) zdecydował o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. - cały zysk netto osiągnięty w ub. r. w kwocie 37,3 mln zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

Klabater

Klabater planuje debiut na rynku NewConnect na początku 2019 r., a w tym roku spółka zamierza pozyskać dodatkowy kapitał poprzez prywatną emisję akcji, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

PKN Orlen

Po zdarzeniu związanym z nieszczelnością na rurociągu sieci parowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku sytuacja została opanowana, podał PKN Orlen. Obecnie prowadzone są prace związane z bezpiecznym uruchamianiem niektórych instalacji. Proces ten powinien zostać całkowicie zakończony jeszcze w tym tygodniu. W wyniku zdarzenia nie są zagrożone dostawy do klientów. PKN Orlen powołał specjalną komisję, która szczegółowo wyjaśni przyczyny zdarzenia. >>>>  

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na podpisanie co najmniej dwóch umów na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca tego roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje

Eurocash

EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash do negatywnej ze stabilnej, podała agencja. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+. >>>> 

Medinice

Medinice podpisało term sheet z firmą Ensense Biomedical Technologies z siedzibą w Szanghaju określający warunki współpracy w zakresie dystrybucji rejestratora EKG. Medinice będzie wyłącznym dystrybutorem rejestratora w Polsce i Czechach, podała spółka. >>>>  

Grupa Kęty

Grupa Kęty szacuje, że w III kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 83 mln zł zysku netto, tj. 7% wyższy r/r, przy przychodach w wysokości 815 mln zł i zysku EBITDA na poziomie 140 mln zł, podały Kęty. >>>> 

Murapol 

Murager GmbH - niemiecka spółka zależna Murapolu - podpisał z nieposiadającym pełnomocnictwa przedstawicielem spółki Bonava Wohnbau GmbH umowę sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 20,5 tys. m2 położonej w Zossen w Niemczech, podała spółka. Cena sprzedaży wynosi 5,9 mln euro, w tym 0,3 mln euro tytułem zaliczki. >>>> 

Murapol, w nawiązaniu do zawartej umowy sprzedaży terenu inwestycyjnego w Zossen k/Berlina za 5,9 mln euro netto, deklaruje, że nadal chce być aktywny na niemieckim rynku mieszkaniowym, poinformował prezes Nikodem Iskra. >>>> 

Grupa Lux Med

Grupa Lux Med nabyła pakiet 100% udziałów w spółce Poluk Sp. z o.o., do której należy Przychodnia Lekarska ProfMed w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej, podał Lux Med. >>>> 

Polwax

Polwax nie dotrzymał poziomu EBITDA za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., wymaganego w umowie kredytowej z ING Bankiem Śląskim, podała spółka. Bank powstrzymał się od wykonywania uprawnień wynikających z naruszenia umowy. >>>> 

Cyfrowy Polsat

Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o nabyciu 58,7 mln akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie 338,75 mln zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję), podała spółka. Transakcja zostanie przeprowadzona 2 października br. poza rynkiem regulowanym, podano także. >>>> 

Action

Rada wierzycieli Action postuluje niezwłoczne zakończenie formalności niezbędnych do zatwierdzenia spisu wierzytelności i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, podało Action, powołując się na odpis protokołu z posiedzenia rady 25 września 2018 r. >>>> 

Grupa AB

AB zdecydowało o rozpoczęciu działań mających na celu emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach dotychczasowej wartości programu emisji obligacji (tj. kwoty 270 mln zł) w celu refinansowania wykupu obligacji o wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. >>>> 

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie zezwolenia na zmiany statutu banku w związku z planowanym podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Zezwolenia na zmiany statutu w związku z podziałem otrzymał od nadzorcy już także RBPL, co oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki przeprowadzenia podziału, poinformował bank. >>>>  

Rada nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas powołała André Boulangera na wiceprezesa zarządu - zastąpi on Blagoya Bocheva, który złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji, poinformowała spółka. >>>>