CD Projekt 

Pełnomocnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wzywają CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł, wynika z treści wezwania. W ocenie spółki żądania są bezpodstawne. >>>> 

Qumak

Wspólnicy Euvic nie obejmą akcji serii N Qumaka, w związku z czym spółka odstąpi od realizacji emisji akcji serii M i N, podał Qumak. Jednocześnie Euvic podtrzymuje wolę współpracy. Wspólnicy Euvic nie obejmą akcji serii N Qumaka, w związku z czym spółka odstąpi od realizacji emisji akcji serii M i N, podał Qumak. Jednocześnie Euvic podtrzymuje wolę współpracy.  >>>> 

Qumak złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o podjęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka. >>>> 

LPP

- LPP miało wstępnie 2,05 mld zł skonsolidowanych przychodów i 125 mln zł zysku EBIT w III kwartale 2018 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 13% r/r i 21% r/r, podała spółka. >>>>     

Enea

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Enea w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" ze stabilną perspektywą, podała Enea. >>>>  

Enea planuje inwestycje w wytwarzaniu m.in. w farmę fotowoltaiczną, blok na paliwo RDF i rozważa do 1 000 MW w kogeneracji i energetyce rozproszonej w perspektywie do 2030 r., poinformował wiceprezes Piotr Adamczak. >>>> 

Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych w najbliższych latach, w tym 500 mln zł na dostosowanie do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Piotr Adamczak. >>>> 

Ferrum

- Ferrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ursus

Ursus odnotował 21,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ursus przedstawi niebawem program naprawczy w związku z trudną sytuacją Ursus S.A., poinformowała wiceprezes Monika Kośko. W perspektywie kilku kwartałów ma on pozwolić na odbudowanie pozycji spółki i grupy. >>>> 

Ursus zawarł non-disclosure agreement z czeskim producentem ciągników rolniczych Zetor Tractors a.s. z uwagi fakt, że strony rozpoczęły rozmowy na temat potencjalnej współpracy międzynarodowej oraz wspólnych działań inwestycyjnych Zetor Tractors a.s. i Ursus, podała spółka. >>>> 

ATM Grupa

ATM Grupa odnotowała 21,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PBG

PBG odnotowało 22,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł na 1 lipca, podała spółka. Do realizacji w 2018 roku przypada ok. 0,85 mld zł. >>>>  

Silvair

Silvair Inc. odnotował 1,72 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,68 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek 

Awbud

Awbud odnotował 3,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Grupy Awbud na 2018 r. i kolejny rok wynosi 326 mln zł, podała spółka. >>>> 

Cube.ITG

Cube.ITG w restrukturyzacji odnotował 4,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Murapol

Murapol odnotował pro forma 14,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 31,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Airway Medix

Airway Medix odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bumech

Bumech w restrukturyzacji odnotował 14,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Enter Air

Enter Air odnotował 19,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marvipol Development

PDC Industrial Center 59, wspólne przedsiębiorstwo Marvipol Logistics - jednostki zależnej Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V., zawarł umowę kredytu z Bankiem BGŻ BNP Paribas na finansowanie projektu magazynowego w okolicy Warszawy, podał Marvipol Development. >>>> 

Marvipol Development wybuduje aparthotel na pograniczu Wrzeszcza i Oliwy w Gdańsku, który zaoferuje łącznie 346 lokali. Obiekt będzie funkcjonował w ramach sieci Holiday Inn Express oraz Staybridge Suites dzięki podpisaniu dwóch umów franczyzowych z InterContinental Hotels Group (IHG). Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania planowane jest w maju 2021 r. >>>> 

PDC Industrial Center 94, wspólne przedsiębiorstwo Marvipol Logistics i PG Dutch Holding I B.V., zawarła umowę kredytu z Bankiem Millenium w ramach projektu magazynowego Warsaw South, podał Marvipol Development. Kredyt obejmuje transzę budowlaną w kwocie do 19,33 mln euro, transzę inwestycyjną w kwocie do 20 mln euro i transzę VAT w kwocie do 18,62 mln zł. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

LiveChat Software

LiveChat Software miał 25 398 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 października 2018 r., co oznacza wzrost o 15,8% r/r, podała spółka. We wrześniu liczba klientów wzrosła o 156 firm netto. >>>> 

Abadon Real Estate

Abadon Real Estate odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 10,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bytom  

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia we wrześniu br. wyniosła ok. 13,41 mln zł i była niższa o ok. 4,2% w skali roku, podała spółka. >>>>  

Tauron Polska Energia

Stan zaawansowania realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie osiągnął 80%, co pozwoliło na rozpoczęcie prac rozruchowych, podał Tauron Polska Energia. >>>> 

Tauron Polska Energia szacuje koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT na 800-900 mln zł, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. >>>> 

Inwestycja w budowę Elektrociepłowni Stalowa Wola jest zaawansowana w 86%, poinformował prezes Taurona Polskiej Energii Filip Grzegorczyk. >>>> 

Tauron Polska Energia otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia należących do grupy in.ventus farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, podał Tauron. Łączna moc zainstalowana farm wiatrowych, o których mowa, wynosi około 200 MW. >>>> 

PKO BP

PKO Bank Polski udostępnił dziś metodę płatności Apple Pay klientom PKO BP i Inteligo, korzystającym z kart Visa i Mastercard, podał bank. >>>>  

PKO Bank Polski prawdopodobnie osiągnie wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie powyżej 10% już w 2019 roku wobec terminu 2020 roku, zapisanego w strategii, poinformował wiceprezes Rafał Antczak. >>>> 

AmRest Holdings

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami AmRest Holdings - na wniosek spółki - w okresie od 4 października do 8 października 2018 r. (włącznie), podała giełda. >>>>  

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż IV etapu osiedla Nowe Miasto Różanka we Wrocławiu, podała spółka. Do oferty trafił budynek ze 135 mieszkaniami. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to I kwartał 2021 r. >>>> 

Atal zawarł 1 799 umów deweloperskich i przedwstępnych w okresie I-III kwartału 2018 r., poinformowała spółka. Atal zakłada, że w całym 2018 roku podpisze ok. 2,5 tys. umów deweloperskich. >>>> 

Dino Polska

Sieć sklepów Dino powiększyła się o 120 nowych sklepów w okresie od stycznia do września 2018 r. wobec wzrostu o 90 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka. >>>>  

Action

Action w restrukturyzacji liczy, że głosowanie nad układem zostanie sfinalizowane do końca stycznia 2019, poinformował prezes Piotr Bieliński. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

PKN Orlen

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,4 USD/b we wrześniu br. wobec 14,3 USD/b miesiąc wcześniej i 14,8 USD/b we wrześniu 2017 r., podała spółka. >>>>  

PGE

- Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT będzie wyższy niż wcześniej szacowany i wyniesie ok. 2,2 mld zł, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>> 

- Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje inwestycje w 3,2 GW nowych mocy, w tym łącznie do 2,8 GW w farmach wiatrowych na morzu, w dwóch etapach, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>>   

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje przeznaczyć 3 mld zł w najbliższych latach na kablowanie sieci dystrybucyjnej, tzn. wymianę linii napowietrznych na położone pod ziemią linie kablowe, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>> 

Mirbud

Mirbud otrzymał zwrotnie podpisaną umowę z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy. Wartość umowy wynosi 14 777 000 zł brutto. >>>>  

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska wprowadził ofertę płatności mobilnych Fitbit Pay. Klienci banku - jako pierwsi na krajowym rynku - mogą płacić za pomocą urządzeń Fitbit z funkcją Fitbit Pay, podał Santander. >>>> 

Energa

Energa planuje inwestycje w ok. 1 000 MW mocy wytwórczych w najbliższych latach, oprócz realizowanej wspólnie z Eneą inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C, poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk. >>>> 

Energa przeznaczy ponad 10 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną w latach 2018-2025, poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk. >>>> 

ASM Group

ASM Group chce w najbliższym czasie władze spółki zamierzają skupić się na kolejnych akwizycjach oraz zwiększeniu stopnia wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w bieżącej działalności, podała spółka. >>>> 

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte we wrześniu 2018 r. wyniosły około 57,3 mln zł i były wyższe o około 10,9% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 533,4 mln zł i była wyższa o ok. 14,6%. >>>> 

LC Corp

LC Corp podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarł z mBankiem umowę programu, podała spółka. Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności. >>>> 

Grupa Lotos

Lotos Petrobaltic rozpoczął kolejny etap budowy 75-kilometrowego gazociągu łączącego centrum produkcyjne na bałtyckim złożu B8 z elektrociepłownią spółki Energobaltic we Władysławowie, podała spółka. Położony na dnie Bałtyku rurociąg jest teraz zabezpieczany betonowymi matami. Zadanie wykonuje statek wielozadaniowy Sylur. >>>> 

Vantage Development

Grupa Vantage Development osiągnęła w III kwartale 2018 roku sprzedaż na poziomie 158 lokali w porównaniu do 257 lokali w III kwartale 2017 roku, podała spółka. >>>> 

Midven

Grupa Midven zapisała w zaktualizowanych założeniach swojej strategii, że chce się rozwijać w oparciu o współfinansowanie produkcji gier komputerowych oraz inwestowaniu w spółki samodzielnie zajmujące się produkcją gier, podała spółka. Midven nie wyklucza m.in. zmiany nazwy spółki. >>>>