Unibep

Unibep zawarł z Animex Foods K3 kolejny aneks do umowy o roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu" realizowanej w miejscowości Koryta w województwie łódzkim, mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji wynagrodzenie Unibepu uległo zwiększeniu o kwotę ok. 27,3 mln zł netto i wynosi łącznie ok. 50,3 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Infoscan

Zarząd Infoscan podjął uchwałę, na mocy której zmienił rekomendowaną cenę emisyjną dla pierwszej transzy akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z 7,5 zł za jedną akcję na 6 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Zarząd Infoscanu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji od 190 tys. do 290 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podał Infoscan. Rekomendowana przez zarząd cena emisyjna dla pierwszej transzy akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego wynosi 6 zł za jedną akcję wobec 7,5 zł wcześniej. >>>> 

Kernel Holding

Kernel Holding odnotował 52,14 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018 tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., wobec 176,24 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd Kernel Holding będzie rekomendować wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2018 r., poinformował prezes Andriy Verevskyy. >>>> 

Kernel Holding spodziewa się poprawy wyników we wszystkich segmentach działalności w roku finansowych 2019, poinformował prezes Andriy Verevskyy. >>>> 

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) Kernel Holding na poziomie B+ z perspektywą stabilną, podała spółka. Agencja podtrzymała też krajowy rating długoterminowy na poziomie AAA (ukr). >>>> >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Ultimate Games

Ultimate Games odnotował 0,68 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 17 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ultimate Games planuje przeniesienie notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect w I połowie 2019 r., poinformował prezes Mateusz Zawadzki. >>>>  

Asbis

Asbis wypracował we wrześniu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 199 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 37% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane szacunkowe. >>>>  

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 155 mieszkań oraz 4 lokali usługowych w ramach I etapu warszawskiego projektu Nowa Grochowska, podała spółka. Kompleks mieszkaniowy powstaje w dzielnicy Praga-Południe nieopodal ulicy Grochowskiej i Ostrobramskiej. Planowany termin oddania inwestycji Nowa Grochowska do użytkowania to III kwartał 2020. >>>>  

Asseco Poland

Asseco podpisało umowę na informatyzację Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie pacjentom dostępu do e-Usług, podała spółka. >>>> 

 
>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Budimex 

Konsorcjum Budimeksu ze Strabagiem i ZUE zakończyło dla PKP PLK modernizację linii kolejowej nr 20 w Warszawie, podał Budimex. Wykonano m.in. 4 km torów kolejowych wraz z nową nawierzchnią na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska wraz z siecią trakcyjną oraz 4 przystankami z wiatami. To część większego projektu, który zakłada zmodernizowanie linii obwodowej w stolicy na odcinkach Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska oraz Warszawa Gołąbki - Warszawa Gdańska. >>>> 

WB Electronics

WB Electronics podpisał z kontrahentem zlokalizowanym w jednym z krajów Afryki umowę na sprzedaż zestawów systemów łączności cyfrowej z datą wejścia w życie ustaloną na 21 października 2018 r., podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 23,1 mln euro, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 99 mln zł netto. >>>> >>> Zobacz też rekomendacje  

Santander Bank Polska 

Zarząd Santander Bank Polska otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,51 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego wynosił 0,54 pkt proc. >>>>