GetBack

Hoist wycofuje się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack, podała spółka. Zarząd GetBack zmuszony jest do złożenia w sądzie zupełnie nowej propozycji układowej, a dziś przedstawi obligatariuszom całkowicie nowy scenariusz tzw. stopniowego upłynniania aktywów. >>>>   

Hoist Finance nadal prowadzi negocjacje w sprawie zakupu od GetBacku nierentownych aktywów i jest na końcowym etapie porozumienia w sprawie nabycia jednej trzeciej tych aktywów, podał Hoist Finance. >>>>   

British Automotive Holding

Spółki dilerskie Grupy BAH oraz spółka Projekt 07, która odpowiada za powstanie nowego salonu Grupy BAH w Warszawie, podpisały z Jaguar Land Rover Deutschland (importerem marki Jaguar Land Rover w regionie europejskim) - listy intencyjne zawierające deklarację kontynuowania działalności dilerskiej Jaguar i Land Rover poprzez zawarcie umowy dilerskiej i serwisowej i prowadzenie w charakterze autoryzowanego dilera sprzedaży oraz serwisu samochodów Jaguar i Land Rover od 1 sierpnia 2020 roku, podała spółka. >>>>   

Bank Pekao 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła parametr ST dla Banku Pekao (mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego na poziomie 4,28 pkt proc., podał bank. >>>>  

Vantage Development

Zarząd Vantage Development podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek 

Synektik

Synektik odnotował 12,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017, który rozpoczął się 1 stycznia 2017 r., a skończył się 30 września 2018 r. wobec 1,08 mln zł w 2016 r., podała spółka w raporcie. >>>>  

Dekpol

Dekpol w ramach obecnie realizowanych kontraktów na budowę obiektów magazynowych dostarczy łącznie około 230 tys. m2 powierzchni użytkowej, podała spółka. Zgodnie z prognozą, cały segment generalnego wykonawstwa w 2018 r. zapewni grupie kapitałowej 540 mln zł przychodów ze sprzedaży. >>>> 

Comarch

Comarch podpisał umowę z Biblioteką Narodową na realizację projektu "Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej". Projekt obejmie rozwój oprogramowania, wdrożenie nowej architektury i funkcji Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz rozbudowę interfejsów Polona.pl i e-ISBN. >>>>  

Asbis Enterprises

Szacunkowe skonsolidowane przychody za grudzień 2018 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 204 mln USD i były o ok. 5% niższe w skali roku, podała spółka. Grudzień był najlepszym miesiącem pod względem sprzedaży w całym 2018 roku. >>>> 

PKO Bank Polski, PKO Bank Hipoteczny

PKO Bank Hipoteczny uplasował piąta benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 r. Marża została ustalona na 34 pb ponad stopę Mid-Swaps. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych, na łączną kwotę 1 080 mln euro, złożyło ponad 70 inwestorów, podał bank. Listy zastawne zostaną wyemitowane 28 stycznia 2019 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie. W przeprowadzonym 21 stycznia roku procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w piątej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło ponad 70 inwestorów reprezentujących 16 krajów, a popyt wyniósł 1 080 mln euro. Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały przydzielone 66 inwestorom z 16 krajów.

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych    

Getin Noble Bank, Idea Bank 

Połączenie Getin Noble Banku z Idea Bankiem nie ma natychmiastowego wpływu na rating Getin Noble Bank (B-, perspektywa negatywna), podał Fitch Ratings. Agencja wskazuje jednak, że planowane połączenie nie rozwiązuje od razu problemu słabej kapitalizacji i zwiększonego ryzyka płynności, które są dwiema głównymi słabościami ratingowymi GNB. >>>>   

Amica

Amica wprowadziła do sprzedaży chłodziarki do wina, podała spółka. Do tej pory na polskim rynku dominowały urządzenia przeznaczone dla odbiorców profesjonalnych, drogie i charakteryzujące się bardzo dużą pojemnością oraz rozmiarem. Amica zaprojektowała nowe urządzenia z myślą o użytkownikach indywidualnych. >>>> 

KGHM Polska Miedź

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,7 tys. ton w grudniu 2018 r. i była o 19% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane >>>> 

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 67,2 tys. ton w grudniu 2018 r. i była wyższa o 2% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>> 

Jest porozumienie płacowe w KGHM Polska Miedź S.A - wynika z komunikatu miedziowej spółki. Zakłada ono podwyżkę stawek płac zasadniczych od 1 stycznia br. "Porozumienie jest satysfakcjonujące"- ocenił prezes KGHM Marcin Chludziński. >>>>  

Energa

Energa Ciepło Kaliskie - spółka z Grupy Energa - planuje rozwinąć infrastrukturę ciepłowniczą i podłączy nowe obiekty do miejskiej sieci. Prace mają być zakończone w I połowie 2019 r., podała grupa. >>>> 

PCC Rokita

PCC Rokita zawarło z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu o wartości 45 mln euro (192,9 mln zł) na realizację projektu inwestycyjnego o wartości ok. 110,5 mln euro, podała spółka. >>>>