Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Cloud Technologies

Cloud Technologies odnotowało 1,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bank Handlowy

Bank Handlowy odnotował 638,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 535,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne wyniki. >>>>

Bank Handlowy chce w latach 2019-2021 osiągać zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie powyżej 10%, a 2021 zakończyć ROE wysokości 12%, poinformował prezes Sławomir Sikora. >>>>

Bank Handlowy chce zwiększyć liczbę klientów o 50% w perspektywie 2021 roku i udzielić im 2 mld zł nowych kredytów, poinformował prezes Sławomir Sikora. >>>>

Sygnity

Rada nadzorcza Sygnity podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu zarządu z Mariuszem Nowakiem jako prezesem zarządu i Mariuszem Jurakiem jako wiceprezesem zarządu na kolejną wspólną trzyletnią kadencję, podała spółka. Kadencja rozpocznie się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zakończony 30 września 2018 roku. >>>>

Merlin Group

Merlin Group miała 63,04 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług w 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Do celów biznesowych Merlin Group na br. należy m.in. wdrożenie zintegrowanej platformy e-commerce do zarządzania przejętymi sklepami internetowymi oraz integracja operacyjna Profit M, przy jednoczesnym planie osiągnięcia progu rentowności, poinformowała spółka. Merlin Group planuje ponadto rozbudowę centrum logistycznego w Ożarowie Mazowieckim, z którego odbywa się dystrybucja towarów sprzedawanych online za pośrednictwem zarządzanych przez spółkę sklepów: merlin.pl, cdp.pl, nieprzeczytane.pl, profit24.pl, smarkacz.pl i mestro.pl. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,39 mld zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 0,46 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,35 mld zł wobec 1,32 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

UniCredit

UniCredit wyemitował obligacje podporządkowane Tier 2 z 10-letnim terminem zapadalności o wartości 1 mld euro, podała spółka. >>>>

R22

Segment hostingu R22 osiągnął w styczniu br. sprzedaż w wysokości 6,7 mln zł, podała spółka. To najwyższa wartość w historii grupy, wyższa o ponad 50% niż w styczniu 2018 r. oraz ponad 6% wyższa niż w poprzednim rekordowym miesiącu, tj. październiku 2018 r. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Bloober Team

Bloober Team odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

7Levels

7Levels ustalił premierę gry "Golf Peaks" na konsolę Nintendo Switch na 14 marca 2019 r., podała spółka. Jej autorem jest polskie studio Afterburn. >>>>

Stalexport Autostrady

Stalexport Autostrady odnotował 181,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 153,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>>

Echo Investment

Echo Investment chce zakupić grunty pod ok. 300 tys. m2 powierzchni biur i mieszkań w tym roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. >>>>

Echo Investment podtrzymuje swoją strategię sprzedażową mieszkań, zgodnie z którą w momencie zakończenia projektu ok. 20% lokali powinno znajdować się jeszcze w ofercie oraz nadal widzi szanse na sprzedaż rzędu 2 tys. lokali w 2020 r., wynika ze słów wiceprezesa ds. finansowych Macieja Drozda. Echo celuje też w sprzedaż 1,3-1,4 tys. mieszkań w 2019 r. wobec 1,3 tys. zapowiedzianych w listopadzie ub.r. >>>>

Echo Investment ma obecnie w realizacji 30 projektów mieszkaniowych, handlowych oraz biurowych o łącznej powierzchni ponad 400 tys. m2, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. >>>>

GetBack

KNF przygotuje raport dotyczący GetBack do 15 lutego - podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. >>>>

GTC

Izraelska agencja ratingowa Midroog, akredytowana przez państwo Izrael, przyznała GTC rating A2.il, ze stabilną perspektywą zdolności do spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które firma może zaciągnąć w Izraelu, podała spółka. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Polwax

Polwax podpisał aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim, który zmienił formy udostępnienia spółce limitów kredytowych, podała spółka. >>>>

Skarbiec TFI

Efekt równania do średniej powinien sprzyjać segmentowi małych i średnich spółek (MŚP) na warszawskiej giełdzie, po tym, jak w ub. roku spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80 traciły więcej niż inne segmenty rynku, uważa Michał Stalmach, zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Prognozy dla MŚP na 2019 rok zakładają łączny wzrost zysków o kilkanaście procent oraz poprawę zysków przez 2/3 spółek. >>>>

Tauron Polska Energia

- Tauron Polska Energia poszerzył ofertę Smart Home o systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją czy roletami okiennymi, podał spółka. Produkty te dostępne są pod nazwą Smart Home Professional. >>>>

Bowim

Bowim podpisał umowę ramową z Mercus Logistyka, spółką zależną i operatorem logistycznym KGHM Polska Miedź oraz spółek grupy kapitałowej KGHM, w wyniku wygranego przetargu, podała spółka. Maksymalną wartość dostaw ustalono na 86,5 mln zł netto. >>>>