PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 388 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 457 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prognozuje krajowe wydobycie gazu ziemnego na poziomie 3,9 mld m3 w 2019 r. wobec 3,8 mld m3 w 2018 r., podała spółka. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 6 626 mln zł w 2019 r., podała spółka. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że w 2019 r. będzie trudno pobić rekordowy wynik odnotowany w 2018 r., poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pracuje nad refinansowaniem długu zapadającego w 2020 r. i zakłada podpisanie umów w tej sprawie najpóźniej w III kw. 2019 r., poinformował wiceprezes Michał Pietrzyk. Spółka chce podpisać umowę kredytu o wartości do 10 mld zł. >>>> 

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała z dniem 18 marca 2019 r. Roberta Perkowskiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych, na wspólną kadencję zarządu kończącą się w dniu 31 grudnia 2019 r., podała spółka. >>>> 

Polenergia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla spółki MFW Bałtyk III, podała Polenergia, posiadająca w spółce 50% udziałów. >>>> 

Energa

Energa odnotowała 739 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 773 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Energa planuje 1,28 mld zł nakładów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji i 0,8 mld zł w obszarze wytwarzania, podała spółka.>>>> 

PKP Cargo

PKP Cargo podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT, podała spółka. Łączna wartość powyższego odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 jest szacowana na 51,2 mln zł (41,5 mln zł po uwzględnieniu efektu podatkowego). >>>>  

CCC

CCC odnotowało 59,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 286,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Cele grupy CCC na 2019 rok to m.in. poprawa marży brutto, dwucyfrowy wzrost sprzedaży grupy dzięki rozwojowi salonów oraz e-commerce, a także wzrost powierzchni sprzedaży o 100 tys. m2, podała spółka w prezentacji. >>>> 

Obecny prezes CCC Dariusz Miłek nadal pozostanie w spółce i nie planuje sprzedaży swoich akcji. CCC nie zakłada obecnie dalszych akwizycji i chce skupić się na integracji posiadanych aktywów, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Miłka. >>>> 

Sprzedaż CCC w kanale e-commerce w 2020 roku wzrośnie do 30% w sprzedaży ogółem dzięki inwestycji w logistykę, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Miłka. >>>> 

Debiut na giełdzie eobuwie.pl, spółki zależnej CCC - ze względu na pogorszenie koniunktury - został zawieszony, ale nie wykluczone, że nastąpi on za ok. 2 lata, wynika z wypowiedzi prezesa CCC Dariusza Miłka. >>>> 

Bank Handlowy 

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2018 rok kwoty 488 666 904 zł, tj. 74,82% jednostkowego zysku netto, podał bank. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 3,74 zł. >>>> 

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas odnotował 360,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 279,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   

Rebranding sieci oddziałów Raiffeisen Polbank, połączony ze zmianą marki BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas planowany jest na koniec I kwartału br., poinformował bank. Od 1 kwietnia 2019 r. będzie on nosił nazwę: BNP Paribas Bank Polska. >>>>  

BGŻ BNP Paribas wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto za IV kw. 2018 roku, podał bank. Oznacza to, że zarząd banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2018 roku. >>>> 

PlayWay

Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej PlayWay, tzw. Steam Outstanding Wishlist, przekroczyła liczbę 4 mln, podała spółka. >>>>  

BOŚ Bank 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

W ostatnich kwartałach Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) sukcesywnie poprawiał wyniki, a w kolejnych okresach tego roku utrzymany zostanie trend wzrostowy, zapowiedział prezes Bogusław Białowąs. >>>> 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakłada, że w 2019 roku nie będzie potrzebował dokapitalizowania, nie przewiduje go również w przyszłym roku, poinformował prezes Bogusław Białowąs. Celem banku na 2019 rok jest poprawa wyników, rozwój biznesu i sprzedaż nowych kredytów o wartości ponad 3 mld zł. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Ronson

Ronson odnotował 13,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Plany Ronsona na 2019 r. obejmują sprzedaż ok. 800 lokali, przekazanie klientom ok. 800 lokali, przygotowanie oraz rozpoczęcie sprzedaży i budowy ponad 1 000 lokali oraz ukończenie budowy łącznie ponad 1 100 lokali, podała spółka w prezentacji. >>>>  

Ronson chce zwiększyć sprzedaż do poziomu od 900 do nawet ponad 1 000 lokali w latach 2020-2021, wobec 773 w 2018 r. i "800 plus" zakładanych na ten rok, wynika z wypowiedzi członków zarządu. >>>> 

Pure Biologics

Pure Biologics zdecydował podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 akcja i nie większej niż 220 000 akcji, podała spółka. Zarząd ustalił maksymalną cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 25 zł. >>>>  

Plantwear

Plantwear rozpoczął emisję 363 636 akcji serii C, podała spółka. Oferta publiczna prezentowana jest na platformie crowdinvesting CrowdConnect.pl. Emisja przeprowadzana jest w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect w 2019 roku. Cena emisyjna została ustalona na 6,6 zł za akcję. Zapisów można dokonywać do 10 maja br. >>>>  

StalprofilIzostal 

Konsorcjum Stalprofilu i Izostalu (lider konsorcjum) podpisało umowę częściową z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz-System zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń zam. 3 o długości około 64 km, podały spółki. Wartość dostaw objętych zawartą umową częściową wynosi 121 254 tys. zł netto. >>>>  

mBank

mBank uruchomił - zgodnie z zapisami unijnej dyrektywy PSD2 - testową "piaskownicę" (sandbox) dla deweloperów. Dzięki testowemu środowisku API, potencjalni partnerzy banku mogą przetestować połączenie z jego systemami informatycznymi, podał mBank. Operatorem sandboksa mBanku jest spółka z grupy kapitałowej - mElements. >>>> 

Budimex

Budimex zawarł kontrakt z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi (JZR), wchodzącymi w skład grupy kapitałowej JSW, na budowę zespołu hal produkcyjno-remontowych w Suszcu na Górnym Śląsku, podały spółki. Budimex zrealizuje kontrakt w systemie "zaprojektuj i wybuduj", a wartość kontraktu wynosi 48,4 mln zł. Prace budowlane potrwają do 2020 roku. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Movie Games

Movie Games podpisało list intencyjny z Drageus Games, zgodnie z którym zostanie powołana do życia nowa firma M.D. Games, podała spółka. Firma będzie odpowiedzialna za wykonywanie portów gier wyprodukowanych przez Movie Games, dzięki czemu będą one dostępne na konsole Nintendo Switch, Play Station, i Xbox. Firma ma w planach również dostarczanie usługi do innych podmiotów na rynku. >>>> 

ABC Data

Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający. >>>> 

Polski Holding Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości (PHN), Polski Holding Hotelowy (PHH) i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) podpisały list intencyjny w sprawie budowy nowego obiektu hotelowego w Międzywodziu na wyspie Wolin, podał PHN. >>>> 

LC Corp

LC Corp nabył prawo własności nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Reja, o powierzchni 0,14 ha za 7,23 mln zł netto tj. 8,89 mln zł brutto, podała spółka. >>>>  

Bank Pocztowy

Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pocztowego wyniósł 8,2 mln zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 61% w skali roku. Bank usprawnił proces kredytu gotówkowego, wprowadził nowy proces kredytu hipotecznego oraz odbudował kompetencje sprzedażowe w segmencie MSP, co przełożyło się na istotny wzrost sprzedaży tych produktów, podał bank w komunikacie. >>>>  

Polski Koszyk

Polski Koszyk chce rozpocząć w 2020 r. przygotowania do debiutu na NewConnect, podała spółka. Firma planuje mieć w ofercie 27 tysięcy produktów do końca br., a po kolejnym roku 50 tysięcy. >>>> 

CDRL

CDRL obejmie 70% udziałów i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Broel, producenta czapek i dodatków dziecięcych, podała spółka. W związku z objęciem udziałów, CDRL wniósł do spółki wkład pieniężny w kwocie 2,51 mln zł. >>>> 

Bowim

Bowim miał 1 366,72 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 11,43 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>> 

Copernicus Capital

Zarząd Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) stoi na stanowisku, że spółka nie naruszyła art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jedynymi inwestorami w funduszach wskazanych w komunikacie KNF były podmioty z Grupy Copernicus, a certyfikaty tych funduszy nigdy nie były oferowane do szerszego grona inwestorów i nigdy nie były w posiadaniu podmiotów spoza Grupy Copernicus, podał Copernicus Capital TFI w oświadczeniu w sprawie kary wys. 250 tys. zł, nałożonej przez Komisję 10 marca. Spółka będzie wnioskowała o ponowne rozpatrzenie sprawy. >>>>