Bank Millennium

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w kwocie 619,5 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. >>>>   

Rada nadzorcza Millennium powołała sześcioosobowy zarząd banku z Joao Bras Jorge jako prezesem na nową kadencję, podała instytucja. >>>>  

Wielton   

Wielton zawarł z MBO Capital 2 FCPR i akcjonariuszami mniejszościowymi umowę nabycia 65,31% akcji we francuskiej spółce Fruehauf Expansion SAS, będącej właścicielem spółki operacyjnej Freuhauf SAS, za 9,5 mln euro. Dzięki zakupowi producenta naczep i przyczep Wielton "otwiera drogę do zdobycia pozycji 3. największego producenta naczep w Europie", podała spółka. >>>>  

PKO BP 

Moody's Investors Service (Moody's) utrzymał rating depozytów PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, obniżył ocenę zobowiązań do A3/(P)P-2 z A2/(P)P-1, a opinię o ryzyku kontrahenta została ustalona na poziomie A2(cr)/P-1(cr), podał bank. Perspektywa ratingów została podwyższona do stabilnej z negatywnej. >>>>  

Bank BPH   

Moody's Investors Service (Moody's) zmienił długo- i krótko- terminowy rating depozytowego Banku BPH do poziomu Ba2/Not-Prime z perspektywą stabilną z poziomu Baa3/Prime-3 z perspektywą negatywną, podał bank. >>>>   

Wasko 

Akcjonariusze Wasko zdecydują o przeznaczeniu kwoty 3,647 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 16 czerwca. >>>>  

BZ WBK   

Agencja ratingowa Moody's podniosła długoterminową ocenę ratingową dla depozytów Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) do A3 z Baa1, podał bank. >>>>  

Presco   

Akcjonariusze Presco Group zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca. >>>>   

Integer.pl, InPost   

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Integer.pl Inwestycje - spółki zależnej Integer.pl - uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie 1,169 mln udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. >>>>     

Vigo 

Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o przeznaczeniu 4,09 mln zł na dywidendę za 2014 r., co oznacza wypłatę w wysokości 5,61 zł na akcję, podała spółka.>>>>   

CUBE.ITG   

CUBE.ITG dokonał przedterminowego wykupu 5 000 zabezpieczonych odsetkowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka. >>>>   

EMC Instytut Medyczny 

EMC Instytut Medyczny zdecydował o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu wszystkich 7 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7 mln zł w dniu 29 maja, podała spółka. >>>>  

Plaza Centers  

Plaza Centers miała 17,68 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 12,16 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Atal 

Oferta publiczna Atal, z której spółka oczekuje wpływów na poziomie ok. 160 mln zł brutto, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu, poinformowali przedstawiciele spółki. Spółka liczy, że notowania prawd do akcji (PDA) na GPW rozpoczną się ok. 15 czerwca.

Alchemia  

Akcjonariusze Alchemii zdecydują o skupie akcji w celu umorzenia lub odsprzedaży po cenie nie wyższej niż 1,3 zł i nie wyższej niż 15,0 zł za jedną akcję oraz o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwała na walne, zaplanowane na 17 czerwca. >>>>  

Getin Noble Bank 

Moody's Investors Service wyznaczył perspektywę ratingów Getin Noble Banku na poziomie stabilnym - po tym jak w marcu, umieścił tę perspektywę (do tego momentu - negatywną) na liście obserwacyjnej z możliwością podwyższenia, podał bank. >>>>  

Rawlplug    

Akcjonariusze Rawlplug zdecydują o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 26 czerwca. >>>>   

Ghelamco Invest   

Ghelamco Invest Sp. z o.o. w ramach II programu publicznych emisji obligacji zaoferuje do 500 tys. obligacji serii PPB o wartości nominalnej 100 zł każda i cenie emisyjnej uzależnionej od dnia złożenia zapisu. Termin rozpoczęcia oferty to 28 maja, a planowany dzień jej zakończenia to 16 czerwca, wynika z prospektu emisyjnego. "21 maja 2015 spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji serii PPB emitowanych w ramach ustanowionego przez spółkę II programu publicznych Emisji Obligacji, zabezpieczonych poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited" - czytamy w prospekcie. Spółka zamierza rozpocząć ofertę 28 maja 2015 roku i zakończyć ją 16 czerwca 2015 roku, lub wcześniej w przypadku wystąpienia dnia przekroczenia zapisów.

PGE  

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) w walutach obcych i krajowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała agencja. >>>>   

Bank BGŻ BNP Paribas   

Moody's Investors Service podwyższył ratingi dla długoterminowych i krótkoterminowych depozytów Banku BGŻ BNP Paribas do poziomu Baa2/Prime-2 z poziomu Baa3/Prime-3 z perspektywą stabilną, podał bank. >>>>  

ING BSK   

Moody's Investors Service podwyższył długookresowy rating depozytów dla ING Banku Śląskiego do poziomu A3 z poziomu Baa1, jednocześnie nadając mu perspektywę stabilną (zmiana z "podlegającej rewizji pod kątem możliwego podwyższenia", wcześniej "negatywna"), podał bank. >>>> 

Best   

Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych GPW od wtorku, 26 maja br, podała spółka. To efekt przystąpienia spółki do programu wspierania płynności.>>> >  

Kofola 

Słoweńska spółka zależna Kofoli - Kofola družba za upravljanje d.o.o. - kupiła 3,64% akcji spółki Radenska d.d. Słowenia w wyniku wezwania na jej akcje, podała Kofola. "W wyniku ww. wezwania nabyto 184 023 akcji co stanowi 3.64% ogółu akcji spółki Radenska d.d. za cenę 2 500 tys. euro. W rezultacie tej transakcji oraz wcześniejszych transakcji spółka zależna Kofola d.o.o., posiada 4 941 350 akcji spółki Radenska d.d., co stanowi 97,62% ogółu akcji za cenę 67 153 tys. euro" - czytamy w komunikacie.

Amica Wronki  

Akcjonariusze spółki Amica Wronki zdecydują o przeznaczeniu kwoty 23,325 mln zł na dywidendę, co daje 3 zł brutto na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 17 czerwca. >>>>  

Mirbud  

Mirbud podpisał umowę na budowę żłobka w Skierniewicach. Wartość kontraktu wyniesie ok. 13,5 mln zł brutto. Inwestycja zostanie zakończona w grudniu bieżącego roku, podała spółka. Inwestycja jest finansowana ze środków samorządu oraz w kwocie 6,4 mln zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach resortowego programu, rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch", podano w komunikacie.

Rafako  

Akcjonariusze Rafako zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 23,5 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 18 czerwca.

Grupa Kerdos

Po miesiącu od podpisania listu intencyjnego o planowanej współpracy franczyzowej z Carrefour, luksemburskie Meng Drogerie+ zawarły podobną umowę z Grupą Auchan, poinformował prezes Kerdos Kamil Kliniewski. >>>>  

Unibep 

Dom Development zawarł z Unibepem umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w Warszawie w rejonie ul. Powązkowskiej w ramach generalnego wykonawstwa dwóch etapów (VIII i IX) inwestycji "Żoliborz Artystyczny", podała spółka. Wartość umowy wynosi 87 mln zł netto. "W ramach przedmiotowej umowy wybudowanych zostanie 380 mieszkań w trzech budynkach o wysokości sześciu kondygnacji nadziemnych z podziemną, jedno- i dwukondygnacyjną halą garażową" - czytamy w komunikacie.

Bank Handlowy  

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o przeznaczeniu kwoty 970,8 mln zł na dywidendę, co daje 7,43 zł brutto na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 22 czerwca.  >>>>  

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd podwyższyła rating długookresowej oceny depozytów Banku Handlowego z poziomu 'Baa3' na 'A3' oraz rating krótkookresowej oceny depozytów z poziomu 'Prime-3' na 'Prime-2', podał bank. >>>> 

Mostostal Zabrze 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Polimeksem Projekt Opole trzy umowy przy pracach związanych z budową bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole o łącznej wartości ponad 47,35 mln zł netto, podała spółka. Przedmiotem umów jest realizacja: konstrukcji żelbetowych maszynowni bloków 5 i 6 - etap II (Konstrukcje żelbetowe maszynowni z wyłączeniem zakresu etapu I - płyty dennej skrzyni fundamentowej maszynowni blok 5 i 6 wraz z komorami pomp kondensatu), wykonanie tunelu kablowego przy maszynowni bloku nr 5 i maszynowni bloku nr 6, wykonanie Centralnego Budynku Elektrycznego 5UBA (blok 5 i nastawnia bloków 5 i 6 ) - prace budowlane, w ramach projektu pn.:"Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole S.A., podano w komunikacie.

2C Partners

2C Partners dokonało przydziału 11 520 sztuk obligacji serii J spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, podała spółka. "Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 1 152 000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 21 sierpnia 2017 r. Obligacje zostaną zabezpieczone wpisem hipotecznym. Oprocentowanie obligacji wynosi 8,5% w skali roku" - czytamy w komunikacie.