BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas zawarł z Lion International Investments z siedzibą w Luksemburgu, należącym do grupy kapitałowej BNP Paribas, umowę w sprawie udzielenia bankowi nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 60 mln euro, co stanowi równowartość 266,3 mln zł, podała instytucja. >>>>

Unipetrol, PKN Orlen

Unipetrol - spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen - podpisał kontrakt na transport ropy naftowej rurociągiem Janaf z chorwackim Jadranski Naftovod, podał Orlen. >>>>

Kopex

Reklama

Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor (FMiU Tagor) - spółka z Grupy Kopex - uruchomiła program dobrowolnych odejść pracowników, którym zostanie objętych maksymalnie 150 spośród obecnie zatrudnionych 187 osób, podała spółka.>>>>

Enea

Enea przygotowała nową ofertę Energia+ Fotowoltaika, podała spółka.>>>>

Echo Investment

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o przeniesieniu z kapitału zapasowego na fundusz rezerwowy kwoty w wysokości 400 mln zł z przeznaczeniem na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 19 grudnia.>>>>

Echo Investment postanowiło warunkowo wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 350,78 mln zł, co daje 0,85 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Action

SFK - spółka zależna Action w restrukturyzacji - otrzymała decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie zabezpieczającą ewentualne przyszłe zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. w przybliżonej kwocie 5,98 mln zł oraz w sprawie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od września 2014 r. do maja 2015 r. w przybliżonej kwocie 3,144 mln zł, podał Action.>>>>

Biuro Inwestycji Kapitałowych

Prawa do akcji spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA spadł o 2,67% wobec ceny odniesienia i wyniósł 17,52 zł.>>>>

Mostostal Zabrze

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze jest warty 619 mln zł w podpisanych kontraktach, a łącznie z oferowanymi zamówieniami ok. 1,2 mld zł, podała spółka.>>>>

Mostostal Zabrze liczy na utrzymanie wartości sprzedaży w 2017 r. na podobnym poziomie, jak w bieżącym roku, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik. Spółka zakłada też utrzymanie obecnej rentowności w kolejnych okresach.>>>>

Mostostal Zabrze zakłada, że w 2018 r. zamknie proces zbywania nieruchomości o łącznej wartości ok. 55 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik.>>>>

Mostostal Zabrze chce utrzymywać udział eksportu w przychodach na poziomie ok. 40% w kolejnych kwartałach, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik.>>>>

mBank

Prezes UOKiK po raz szósty wydał istotny pogląd w sprawie. Dotyczy on sporu frankowiczów z mBankiem ws. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego pobieranego przez bank - podał Urząd. >>>>

KSG Agro

KSG Agro planuje przeznaczyć 14 mln UAH na inwestycje w 2017 r., liczy też na wzrost eksportu do Gruzji, poinformował prezes Sergii Mazin.>>>>

iAlbatros Group

iAlbatros Group otrzymuje propozycje rozpoczęcia rozmów od potencjalnych inwestorów branżowych i finansowych zainteresowanych nabyciem akcji spółki zależnej iAlbatros Poland, podała spółka.>>>>

Vistal Gdynia

Konsorcjum firm Vistal Gdynia (lider) i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w restrukturyzacji podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Krakowie na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73, podał Vistal. Wartość umowy to 79,7 mln zł brutto.>>>>

Unified Factory

Unified Factory uruchomiło system w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) i w ciągu pierwszego roku zamierza pozyskać co najmniej 1 000 klientów w tym kanale sprzedaży, poinformował prezes Maciej Okniński.>>>>

Ekoplast

Ekoplast rozpoczął dziś od publikacji memorandum informacyjnego ofertę publiczną do 2 790 000 akcji serii B, podała firma. Spółka chce zakończyć ofertę do 7 grudnia br. i zadebiutować na rynku NewConnect. >>>>

Energa

Energa jest w trakcie pozyskiwania finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w kwocie do 250 mln euro w formie obligacji hybrydowych w ramach Planu Inwestycyjnego Komisji Europejskiej (tzw. Planu Junckera), podała spółka. Umowa w tej sprawie powinna zostać podpisana w I kw. 2017 r.>>>>

Grupa Recykl

Grupa Recykl przyjęła politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości do 30% skonsolidowanego zysku netto, o ile wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego będzie niższy niż 3x, podała spółka. Polityka ma obowiązywać po roku obrotowym 2017. >>>>

Unibep, Unidevelopment

Unidevelopment podpisał przedwstępną umowę dotyczącą nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu (dzielnica Nowe Miasto) o łącznej powierzchni ok. 2 ha., za łączną kwotę netto 9,5 mln zł, podała spółka. >>>>