Programu ma służyć uruchomieniu inwestycji publicznych i prywatnych w wysokości 43 mld euro (z czego 3,3 mld euro z budżetu UE), by podwoić udział UE w światowym rynku półprzewodników – z obecnych 10 proc. do co najmniej 20 proc. w 2030 r.

Europa stanie na czele światowego wyścigu w dziedzinie półprzewodników

"Dzięki aktowi w sprawie czipów Europa stanie na czele światowego wyścigu w dziedzinie półprzewodników. Już teraz możemy sobie wyobrazić, jak będzie to wyglądać w praktyce: nowe zakłady produkcyjne, nowe inwestycje, nowe projekty badawcze. W dłuższej perspektywie przyczyni się to również do odrodzenia naszego przemysłu i zmniejszenia naszej zależności od podmiotów zagranicznych" - powiedział Hector Gómez Hernandez, hiszpański minister przemysłu, handlu i turystyki.

Reklama

Po tym jak dokument podpiszą przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady, zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie trzeciego dnia po publikacji.

Obecnie Europa jest zbyt zależna od czipów produkowanych poza jej granicami

Czipy to małe urządzenia składające się z półprzewodników (materiałów umożliwiających lub blokujących przepływ energii elektrycznej), które mogą przechowywać duże ilości informacji oraz wykonywać operacje matematyczne i logiczne. Mają zasadnicze znaczenie dla szerokiej gamy produktów codziennego użytku: od kart kredytowych po samochody czy smartfony. Oczekuje się, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, sieci 5G i internetu rzeczy znacznie wzrośnie popyt na czipy i półprzewodniki oraz gama ich zastosowań.

Obecnie Europa jest zbyt zależna od czipów produkowanych poza jej granicami, co stało się szczególnie widoczne podczas kryzysu związanego z pandemią Covid-19. Przemysł i inne sektory strategiczne – takie jak ochrona zdrowia, obrona i energetyka – zmagały się z zakłóceniami i niedoborami dostaw. Akt w sprawie czipów ma zmniejszyć podatność UE na zagrożenia i uniezależnić ją od podmiotów zagranicznych. Ma także wzmocnić bazę przemysłową UE w zakresie czipów, zmaksymalizować przyszłe możliwości biznesowe i przyczynić się do powstania wysokiej jakości miejsc pracy. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo dostaw, odporność i suwerenność technologiczna Unii w dziedzinie czipów.

Z Brukseli Łukasz Osiński