Synektik oczekuje rentowności EBITDA w przedziale 21-24% oraz wzrostu przychodów w kolejnych okresach, powiedział wiceprezes Dariusz Korecki.

"Myślę, że w przyszłości nie jest to do końca powtarzalny poziom (rentowności EBITDA), ale pomiędzy 21-24% to target, w którym byśmy chcieli się poruszać" - powiedział Korecki podczas telekonferencji.

Dodał, że w segmencie radiofarmaceutyków rentowność EBIT i EBITDA powinna rosnąć z kwartału na kwartał.

"Spodziewamy się, że ten kwartał [IV kw. r.obr.] na pewno nie rozczaruje inwestorów. Patrzymy z bardzo dużym optymizmem na procenty sprzedażowe, bo już dziś zaczynamy m.in. wypełniać projekty na kolejny kwartał, a też trzeba pamiętać o bazie, która pozwala patrzeć z optymizmem, na rozszerzanie portfolio produktowego i wejście na kolejne rynki zagraniczne. Myślimy, że jesteśmy w stanie nadal zwiększać w kolejnych latach wielkość sprzedaży" - ocenił wiceprezes.

Pytany czy dywidenda może wynieść 2 zł za akcję powiedział jedynie, że na pewno będzie wyższa niż w ub.r.

Reklama

W lutym br. walne zgromadzenie akcjonariuszy Synektik zdecydowało, by przeznaczyć na dywidendę 1,45 mln zł zysku z roku obrotowego 2021/2022 i 3,67 mln zł z kapitału rezerwowego, czyli w sumie 5,12 mln zł, co daje 0,6 zł na akcję.

Synektik odnotował 13,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (kwiecień - czerwiec 2023 r.) wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 17,04 mln zł wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, a znormalizowany zysk EBITDA sięgnął 24,9 mln zł wobec 7,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,71 mln zł wobec 35,76 mln zł rok wcześniej. Rentowność EBITDA wzrosła o 4,6 pkt proc. r/r do 24,7%.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)