Według danych Eurostatu, w drugim kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,8 proc. w strefie euro, i o 0,7 w UE w porównaniu z poprzednim kwartałem. W drugim kwartale 2022 r. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 4,1 proc. w strefie euro i o 4,2 proc. w UE.

Wśród państw członkowskich Wspólnoty w drugim kwartale 2022 roku najszybciej rozwijała się gospodarka Irlandii, Malty, Słowenii, Chorwacji i Grecji. W tych krajach PKB wzrosło przez rok odpowiednio o 10,8 proc., 8,9 proc., 8,3, 7,8 i 7,7 proc. Najniższy wzrost miały Estonia, (0,3 proc.), Niemcy i Słowacja (po 1,7 proc.) oraz Litwa (2,6 proc.).

Polska plasuje się w połowie stawki z wynikiem powyżej średniej dla całej Unii Europejskiej. W relacji rocznej Polska gospodarka rozwijała się w tempie 4,7 proc.

W ujęciu kwartalnym najwyższy wzrost mała Holandia 2,6 (proc.), oraz Rumunia (2,1 proc.). W tym ujęciu Polska wypadła najgorzej ze wszystkich państw. W porównaniu z pierwszym kwartałem PKB Polski spadło o 2,1 proc.

Reklama

Oto interaktywne dane o PKB w Unii Europejskiej dla poszczególnych państw: