Wzrost kosztów obsługi długu

Całkowite zadłużenie spadło o 6,4 bln dol. w ciągu trzech miesięcy do września, do poziomu około 290 bln dol., podał IIF w swoim kwartalniku Global Debt Monitor opublikowanym we wtorek w Waszyngtonie. Spadek ten jest wzmacniany przez wzrost wartości dolara, co sprawia, że kredyty denominowane w innych walutach wydają się mniejsze, gdy są przeliczone na dolary.

Obecnie istnieje ryzyko, że lekarstwo na inflację w postaci podwyżki stóp procentowych przez banki centralne, spowoduje gwałtowny wzrost kosztów obsługi długu dla mocno zadłużonych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i rządów.

ikona lupy />
Globalne obciążenie długiem / Bloomberg
Reklama

Odsetki wzrosną

„Globalny rachunek odsetkowy wkrótce wzrośnie” — napisali ekonomiści IIF. „Wyższe koszty finansowania stanowią główne źródło ryzyka dla stabilności finansowej i społecznej w krajach o wysoce zadłużonych sektorach”.

Największe ryzyko koncentruje się wokół gospodarstw domowych o niższych dochodach i mniejszych firm, które są bardziej narażone na pożyczki o zmiennym oprocentowaniu, powiedział IIF. Stwierdzono, że rządy państw rozwiniętych gospodarek z grupy G7, a także rynków wschodzących w Europie i Afryce Subsaharyjskiej, będą musiały zapłacić znacznie wyższe odsetki.

Jako udział w światowej gospodarce, zadłużenie spadło do poziomu 343 proc. PKB – to około 20 pkt proc. poniżej zeszłorocznego szczytu związanego z pandemią. Gwałtownie rosnąca inflacja w wielu gospodarkach pomogła zmniejszyć zadłużenie mierzone wielkością produkcji gospodarczej, ponieważ nominalna wartość PKB gwałtownie wzrosła.